Stedenbouwkundige verordening

De Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft op 15/06/2017 de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, die door de Gemeenteraad op 27/03/2017 definitief werd vastgesteld, goedgekeurd met uitzondering van de artikels 18 (particuliere windturbines), 23 (hoogbouw), 33 en 49 (woningtypetoets). Na publicatie in het Belgisch Staatsblad werd ze van kracht op 10/08/2017.

Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening heeft als doel de basiskwaliteit van het bouwen te garanderen, zowel voor het gebouw, zijn bewoners, zijn gebruikers als voor de omgeving. Om deze kwaliteit te garanderen is er naast aandacht voor de architecturale kwaliteit ook aandacht voor evenwicht tussen de verschillende bewonerstypes, de functionele diversiteit, het behoud en de ontwikkeling van erfgoed en de duurzaamheid van de stad.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.