Gemengde Commissies

Hoofdthemas

Elke gemengde commissie heeft een specifiek beleidsdomein. De commissie neemt zelf geen besluiten, maar bereidt de Gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor. De vergaderingen zijn openbaar en vinden minstens 2 maal per jaar plaats.

 • Verkeerscommissie
 • Commissie voor Personen met een Beperking
 • Raad voor Preventie en Criminaliteit
 • Landbouwraad
 • Milieu- en Natuurraad
 • Stedelijke Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Commissie voor Digitalisering
 • Beheersorgaan Plaatselijke Openbare Bibliotheek
 • Beheersorgaan Openluchtcentrum Duin en Zee
 • Commissie voor de Jeugd  
 • Commissie voor Cultuur
 • Commissie Onroerend Erfgoed