Gesprek rond rechtencheck

Verminderd tarief of korting kan schaamte met zich meebrengen. Wees hier aandachtig voor. Ga discreet om met de situatie en bied het verminderd tarief aan zonder dat de zorgvrager er zelf naar moeten vragen. 

Hieronder vind je enkele tips om het gesprek rond betaalbaarheid van gezondheidszorg aan te gaan.

Wees alert
Vaak geven cliënten -tussen de regels door- belangrijke aanwijzingen. Een kleine opmerking over geld of dat ze iets heel duur vinden of bijvoorbeeld een grapje over financiële problemen.

Benoem wat je opmerkt
Gebruik voorbeelden die de cliënten zelf aangeven en benoem ze als mogelijke signalen dat het financieel soms wat moeilijker loopt.

Stel de rechtencheck voor of verwijs door
Stel voor om samen de mogelijkheden te bekijken voor (extra) terugbetalingen. Gebruik hiervoor de vragen uit de rechtencheck en bijhorende materialen.

OF

Verwijs de cliënt door naar een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) partner:

  • Dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds of hulpkas.
  • Dienst rechtenverkenning (Stad Oostende)
  • Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)

De contactgegevens van deze partners in Oostende vind je onder  ‘contacten geïntegreerd breed onthaal’.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.