Noodsituaties

we onderscheiden 3 crisisprocedures :

    1. Crisisprocedure LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE
    2. Crisisprocedure KIND IS ZOEK OF VERDWENEN
    3. Crisisprocedure OVERMACHT
Wat gebeurt er?Door wie?Wanneer/waar?Hoe verloopt dit?
Voorbereiding
Basisopleiding levensreddend handelen KinderbegeleiderDriejaarlijks

Vormingsavond in Oostende / op een andere locatie

Elke kinderbegeleider moet om de drie jaar de opleiding levensreddend handelen bij jonge kinderen volgen via een erkend vormingscentrum om de juiste levensreddende technieken toe te passen indien zich een levensbedreigende situatie voordoet.
AchterwachtKinderbegeleiderBij opstart

Tijdens werking

Op de locatie aanwezig, in crisismap

De kinderbegeleider denkt vóór opstart na wie de achterwacht (persoon waar in geval van nood op gerekend kan worden) kan zijn. Met de achterwacht worden afspraken gemaakt, de contactgegevens worden genoteerd in de noodlijst en een uittreksel uit het strafregister wordt bezorgd aan de dienst.
EvacuatieplanKinderbegeleiderBij opstart

Tijdens werking

Op de locatie aanwezig, in crisismap

Bij opstart wordt de crisismap overlopen met de kinderbegeleider en worden de evacuatiemogelijkheden samen bekeken en genoteerd.

Als de situatie verandert (bvb. nieuwe woning) moet een nieuw evacuatieplan opgemaakt worden.

Informatie opvangkinderenKinderbegeleiderBij opstart

Tijdens werking

Op de locatie aanwezig, in crisismap

De kinderbegeleider houdt een lijst bij van alle opvangkinderen alsook per kind een fiche met alle nodige gegevens.
NoodnummersKinderbegeleiderBij opstart

Tijdens werking

Op de locatie aanwezig

De kinderbegeleider beschikt over een actuele lijst met noodnummers die op een zichtbare plaats aanwezig is in de woning.
CrisismapKinderbegeleiderBij opstart

Tijdens werking

Op de locatie aanwezig

De kinderbegeleider ontvangt bij opstart een crisismap en personaliseert deze map. Dit document is aanwezig binnen handbereik in de opvang.

               

CRISISPROCEDURE  LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE

 

Situatie inschattenOnthaalouderOp de locatie

Stap 1

De onthaalouder (OO) stelt vast: het gaat het hier om een levensbedreigende situatie = elke situatie waarbij een of meerdere van de vitale functies gestoord zijn of dreigen gestoord te raken. De 3 vitale functie zijn: het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop.
Veiligheid garanderenOnthaalouderOp de locatie

Stap 2

OO zorgt ervoor dat er niet nog meer slachtoffers vallen; bv. peuters in de box, zorgen voor toezicht.
Hulp biedenOnthaalouderOp de locatie

Stap 3

OO biedt eerste hulp aan het slachtoffer en start indien nodig de reanimatie. Het slachtoffer wordt niet verplaatst / niet vervoerd!
Gespecialiseerde hulp alarmeren OnthaalouderOp de locatie

Stap 4

Zie lijst noodnummers.
OO verbreekt niet zelf de verbinding met de hulpdienst en beantwoordt de vragen van de hulpverlener aan de andere kant van de lijn.
De reanimatie moet blijven doorgaan tot de gespecialiseerde diensten aankomen.
Hulp van achterwacht inroepenOnthaalouderOp de locatie

Stap 5 /
als de situatie het toelaat: op hetzelfde moment als
Stap 4

Zie lijst noodnummers.
OO belt de achterwacht en vraagt om zo vlug mogelijk te komen.
Gezinsopvang Oostende verwittigenOnthaalouderOp de locatie

Stap 6 / als  situatie het toelaat op hetzelfde moment als
Stap 4

Zie lijst noodnummers.

De regioverantwoordelijke wordt opgebeld (vaste lijn / gsm).

Betrokken ouders op de hoogte brengen Regioverant-woordelijke

Onthaalouder

Telefonisch

Stap 7

OO en regioverantwoordelijke  overleggen wie de ouders telefonisch op de hoogte brengt (dit is bij voorkeur de regioverantwoordelijke).
Crisis melden aan Coördinator KO en SchepenRegioverant-woordelijke / Hoofd van dienstTelefonisch / per mail

Stap 8

Een regioverantwoordelijke (bij voorkeur het hoofd van dienst) brengt zo vlug mogelijk de Coördinator KO en de bevoegde Schepen op de hoogte.
Crisis melden aan dossierbeheerderKind en GezinRegioverant-woordelijkeTelefonisch / per mail

Stap 9

De regioverantwoordelijke licht de dossierbeheerder van Kind en Gezin in.
Ouders andere opgevangen kinderen verwittigenRegioverant-woordelijkeTelefonisch

Stap 10

De regioverantwoordelijke belt de ouders van de andere kinderen op met de vraag hun kind zo vlug mogelijk op te halen.
Dringende maatregelen nemenRegioverant-woordelijkeOp de locatie /    op de dienst

Stap 11

Voorstellen formuleren voor verdere actie; rekening houdend met continuïteit van de opvang, draagkracht OO, veiligheid van de kinderen, …
Administratie verzekering en crisisdossierRegioverant-woordelijkeOp de dienst

Stap 12

Verzekeringsformulieren invullen en versturen naar dienst Bestuurszaken.

Alle stappen noteren die gezet werden in het crisisdossier

EvaluatieRegioverant-woordelijke

Hoofd van dienst

Onthaalouder

Op de dienst

Stap 13

Na afloop van de crisis wordt samen met het hoofd van dienst, de regioverantwoordelijke, de OO en eventueel de achterwacht de situatie overlopen en bijgestuurd waar nodig.
Meewerken met professionele instantiesRegioverant-woordelijke

Hoofd van dienst

Ad hoc

Stap 14

Na de crisis werkt Gezinsopvang Oostende mee met alle professionele instanties die betrokken zijn bv. politie, parket, FAVV, …
CRISISPROCEDURE   KIND IS ZOEK OF VERDWENEN
Situatie inschattenOnthaalouderOp de locatie

Stap 1

Onthaalouder (OO) stelt vast: er is een zorgwekkende verdwijning = een kind raakt vermist of verdwijnt uit de opvang.
Veiligheid garanderenOnthaalouderOp de locatie

Stap 2

OO zorgt ervoor dat er niet nog meer slachtoffers vallen bv. peuters in de box, zorgen voor toezicht.
Gezinsopvang Oostende verwittigenOnthaalouderOp de locatie

Stap 3

Zie lijst noodnummers. De regioverantwoordelijke wordt opgebeld (vaste lijn / gsm-nummer). Overleg welke maatregelen je kunt nemen en of er gespecialiseerde diensten moeten worden ingeroepen. Eventueel start van een zoekactie.
Hulp van achterwacht inroepenOnthaalouderOp de locatie

Stap 4 / als de situatie het toelaat: op hetzelfde moment als Stap 3

Zie lijst noodnummers.
De achterwacht wordt opgebeld en gevraagd zo snel mogelijk naar OO te komen.
Hulpdiensten verwittigenRegioverant-woordelijkeAd hoc

Stap 5

Indien nodig geacht, wordt gespecialiseerde hulp zoals politie of Child Focus ingeroepen.
Betrokken ouders op de hoogte brengen Regioverant-woordelijke

Onthaalouder

Telefonisch

Stap 6

OO en regioverantwoordelijke overleggen wie de ouders telefonisch op de hoogte brengt (bij voorkeur de regioverantwoordelijke).
Crisis melden aan Coördinator Kinderopvang en SchepenRegioverant-woordelijke / Hoofd van dienstTelefonisch / per mail
Stap 7

 

Een regioverantwoordelijke, bij voorkeur het hoofd van dienst, brengt zo snel mogelijk de Coördinator Kinderopvang en de bevoegde Schepen op de hoogte.
Crisis melden aan dossierbeheerderKind en GezinRegioverant-woordelijkeTelefonisch / per mail

Stap 8

De regioverantwoordelijke licht de dossierbeheerder van Kind en Gezin in.
Ouders andere opgevangen kinderen verwittigenRegioverant-woordelijkeTelefonisch

Stap 9

De regioverantwoordelijke belt de ouders van de andere kinderen op met de vraag hen zo snel mogelijk op te halen.
Dringende maatregelen nemenRegioverant-woordelijkeOp de locatie / op de dienst

Stap 10

Voorstellen formuleren voor verdere actie; rekening houdend met continuïteit van de opvang, draagkracht van de OO, veiligheid van de kinderen,…
Administratie verzekering en crisisdossierRegioverant-woordelijkeOp de dienst

Stap 11

Verzekeringspapieren invullen en versturen naar dienst Bestuurszaken.

Alle stappen noteren die reeds gezet werden in het crisisdossier.

EvaluatieRegioverant-woordelijke

Hoofd van dienst

Onthaalouder

Op de dienst

Stap 12

Na afloop van de crisis wordt samen met het hoofd van dienst, de regioverant-woordelijke, de OO en eventueel de achterwacht, de situatie overlopen en bijgestuurd waar nodig.
Meewerken met professionele instantiesRegioverant-woordelijke

Hoofd van dienst

Ad hoc

Stap 13

Na de crisis werkt Gezinsopvang Oostende mee met alle professionele instanties die betrokken zijn bv. politie, parket, FAVV, …
CRISISPROCEDURE : OVERMACHT
Situatie inschattenOnthaalouderOp de locatie

Stap 1

OO stelt vast: het gaat het hier om overmacht = een niet voorziene gevaarsituatie buiten de wil van OO om, waardoor de fysieke of psychische veiligheid van (een) opvangkind(eren) in gevaar is of zou kunnen zijn.
Veiligheid garanderen: evacuatieOnthaalouderOp de locatie

Stap 2

De evacuatie wordt onmiddellijk gestart. Op moment dat de kinderen veilig ergens anders zijn, worden ze geteld.
Hulp biedenOnthaalouderOp de locatie

Stap 3 / indien nodig

Als een kind gewond is, wordt eerste hulp toegediend nadat het uit de gevarenzone is.
Gespecialiseerde hulp alarmeren OnthaalouderOp de locatie

Stap 4 / als situatie het toelaat: op hetzelfde moment als Stap 2 / 3

Zie lijst noodnummers. De OO verbreekt niet zelf de verbinding met de hulpdienst en beantwoordt de vragen van de hulpverlener aan de andere kant van de lijn. De reanimatie moet worden volgehouden tot de gespecialiseerde diensten zijn aangekomen.
Hulp van achterwacht inroepenOnthaalouderOp de locatie

Stap 5 / als situatie het toelaat op hetzelfde moment als Stap 4

Zie lijst noodnummers.

De achterwacht wordt opgebeld en gevraagd zo vlug mogelijk naar OO te komen.

Gezinsopvang Oostende verwittigenOnthaalouderOp de locatie

Stap 6 / als situatie het toelaat: op hetzelfde moment als Stap 4

Zie lijst noodnummers. De regioverantwoordelijke wordt opgebeld (vaste lijn / gsm-nummer).
Ouders op de hoogte brengen Regioverant-woordelijke

Onthaalouder

Telefonisch

Stap 7

OO en regioverantwoordelijke overleggen wie de ouders telefonisch op de hoogte brengt (bij voorkeur de regioverantwoordelijke).
Crisis melden aan Coördinator Kinderopvang en SchepenRegioverant-woordelijke / Hoofd van dienstTelefonisch / per mail

Stap 8

Een regioverantwoordelijke, bij voorkeur het hoofd van dienst, brengt zo snel mogelijk de Coördinator Kinderopvang en de bevoegde Schepen op de hoogte.
Crisis melden aan dossierbeheerderKind en GezinRegioverant-woordelijkeTelefonisch / per mail

Stap 9

De regioverantwoordelijke licht de dossierbeheerder van Kind en Gezin in.
Dringende maatregelen nemenRegioverant-woordelijkeOp de locatie  / op de dienst

Stap 10

Voorstellen formuleren voor verdere actie; rekening houdend met continuïteit van de opvang, draagkracht OO, veiligheid van de kinderen, …
Administratie verzekering en crisisdossierRegioverant-woordelijkeOp de dienst

Stap 11

Verzekeringspapieren invullen en versturen naar dienst Bestuurszaken.

Alle stappen noteren die al gezet werden in het crisisdossier.

EvaluatieRegioverant-woordelijke

Hoofd van dienst Onthaalouder

Op de dienst

Stap 12

Na afloop van de crisis wordt samen met het hoofd van dienst, de regioverantwoordelijke, de OO en eventueel de achterwacht, de situatie overlopen en bijgestuurd waar nodig.
Meewerken met professionele instantiesRegioverant-woordelijke

Hoofd van dienst

Ad hoc

Stap 13

Na de crisis werkt Gezinsopvang Oostende mee met alle professionele instanties die betrokken zijn bv. politie, parket, FAVV, …