Missie - Visie

MISSIE

Gezinsopvang Oostende kiest ervoor te vertrekken vanuit het jonge kind als krachtig, intelligent en competent individu. Kinderen bezitten van jongs af aan een groot aantal talenten en capaciteiten. De kinderen spelen een hoofdrol in hun eigen ontwikkeling, een holistisch en uniek proces die niet kan voorspeld of onderverdeeld worden in verschillende segmenten.

De taak van de gezinsopvang bestaat er dan in een omgeving te creëren waar kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Dit kan volgens ons bereikt worden wanneer de kinderbegeleider steeds rekening houdt met acht principes die vertrekken vanuit het kind zelf.

VISIE

De pedagogische visie van de stedelijke kinderopvang baseert zich op de volgende acht principes die vertrekken vanuit het kind zelf:

  1. Ik ben wie ik ben
  2. Ik en alle anderen
  3. Ik in de opvang
  4. Ik en mijn spel
  5. Ik en mijn thuis
  6. Ik op ontdekking
  7. Ik en de wereld
  8. Ik en de natuur