MeMoQ instrument Zorginspectie

Hoe ziet de pedagogische kwaliteit er uit in de individuele opvanglocaties en waar kan je nog aan werken? Dat gaat Zorginspectie na met het monitoringsinstrument.

Het monitoringsinstrument is volledig gebaseerd op het wetenschappelijk meetinstrument maar is eenvoudiger. De afname van het instrument wordt gespreid over twee onaangekondigde bezoeken (tussen 2 en 2,5 uur per bezoek). Er is geen vaste volgorde tussen de inspectiebezoeken.

Eerste inspectiebezoekTweede inspectiebezoek

Observatie van:

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Emotionele en educatieve ondersteuning
  • Omgeving
  • Bevraging kinderbegeleider
  • Omgaan met ouders en maatschappelijke diversiteit
  • Aangevuld en afgetoetst aan de praktijk

Naast de pedagogische kwaliteit, blijft Zorginspectie ook nog andere kwaliteitsaspecten in kaart brengen. De enige verandering is dat er nu een instrument is om naar de pedagogische kwaliteit te kijken. Zorginspectie gaat na of er een minimale pedagogische norm gehaald wordt.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.