Gezocht: crisisopvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne

De federale Taskforce zoekt over heel België naar opvangplaatsen om crisisopvang te voorzien voor Oekraïners. Kan jij plaats vrijmaken in Oostende, laat het dan weten aan Stad Oostende. In het licht van de huidige oorlogssituatie in Oekraïne, wil België een rol spelen in de ondersteuning van Oekraïners op de vlucht. Stad Oostende voorziet een aantal opvangplaatsen in beheer van de stadsdiensten, maar lanceert ook een brede oproep naar de Oostendse bevolking.

Nood aan crisishuisvesting

Een dak boven het hoofd voor deze Oekraïense vluchtelingen is een van de grootste noden. Aan alle gemeenten wordt gevraagd om deze crisishuisvesting mee te organiseren, al dan niet in samenwerking met solidaire organisaties of burgers.

Stad Oostende gaat zelf op zoek naar een aantal locaties in het beheer van de stadsdiensten die kunnen ingezet worden voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Maar we lanceren ook een brede oproep naar burgers, bedrijven, organisaties die zelf beschikbare plaatsen zouden hebben voor crisisopvang: mensen met extra kamers, hotels, verblijfscentra, enzovoort.

Tips voor gastgezinnen

Veel mensen zijn bereid om een Oekraïnse vluchteling op te vangen bij hen thuis. Uiteraard is dit niet altijd zo eenvoudig: ze zijn weggevlucht van een oorlog, leven in onzekerheid, er is een taalbarrière, ...  Lokale besturen kunnen gastgezinnen daarin ondersteunen. De volgende documenten kunnen daarbij helpen:

Veelgestelde vragen over opvanglocaties

Video opname infoavond opvangplaatsen Oekraïne op woensdag 23 maart