Goed en effectief bestuur

Hoofdthemas

Read this page in English.

Binnen deze pijler dragen de EU-middelen bij aan een verbetering van de algemene kennis en technische capaciteit van de lokale administratie en raadsleden op het vlak van stadsplanning en ontwikkeling van beleid.

Specifieke workshops en trainingen werden georganiseerd gebaseerd op een inschatting van de verschillende noden die zelf werden aangegeven door personeel en raadsleden. Er werden verschillende studiebeurzen gegeven aan medewerkers van de Banjul City Council (BCC).

Daarnaast draagt het project ook bij aan de modernisering, innovatie en efficiëntie van de lokale overheid. Voor het nieuwe kantoorgebouw van BCC werd een IT-server aangekocht die als hefboom kan dienen voor een doorgedreven digitalisering van de administratie.

Er werd een specifiek beleid ontwikkeld rond het gebruik van data en rond human resources.

De BCC-collega’s die verantwoordelijk zijn voor GIS (geografisch informatiesysteem) en ruimtelijke ordening, kregen gespecialiseerde opleidingen. Een concrete toepassing hiervan was het in kaart brengen van de bomen die op het openbaar domein staan in Banjul.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.