Gratis huisvuilzakken

Maak een afspraak

Afspraak voor afhalen vuilniszakken

Wat

Je kan in aanmerking komen voor het gratis bekomen van twee rollen huisvuilzakken, zowel in groot als in klein formaat en dit één maal per jaar.

Voor wie

De Stad geeft jaarlijks gratis twee rollen huisvuilzakken aan
personen die lijden aan chronische incontinentie of aan STOMApatiënten
of aan personen met een peritoneale nierdialysebehandeling, en gedomicilieerd zijn in Oostende. Indien je verblijft in een ziekenhuis, een rusthuis of een verzorgingsinstelling kom je niet in aanmerking.

Volgende documenten leg je jaarlijks voor:

  • Een attest van de geneesheer (opgemaakt in het jaar van de aanvraag) waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden (zie pdf onder);
  • jouw identiteitskaart.

Waar

Je kan je rollen afhalen op afspraak bij het Onthaalpunt Stadhuis op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis of in het ontmoetingscentrum (OC) in jouw buurt. Je hoeft niet noodzakelijk zelf te komen, iemand die jou bijstand verleent en de nodige bewijsstukken voorlegt kan de rollen in jouw naam afhalen in het stadhuis (dit kan niet in een OC).

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.