Gratis huisvuilzakken

Wat?

Je kan in aanmerking komen voor het gratis bekomen van twee rollen huisvuilzakken, zowel in groot als in klein formaat en dit één maal per jaar.

Voor wie?

De Stad geeft jaarlijks gratis twee rollen huisvuilzakken aan
personen die lijden aan chronische incontinentie of aan STOMApatiënten
of aan personen met een peritoneale nierdialysebehandeling, en gedomicilieerd zijn in Oostende. Indien je verblijft in een ziekenhuis, een rusthuis of een verzorgingsinstelling kom je niet in aanmerking.

Volgende documenten leg je jaarlijks voor:

  • Een attest van de geneesheer waaruit blijkt dat je lijdt aan chronische incontinentie of beschikt over een STOMA;
  • jouw identiteitskaart.

Waar?

Je kan je rollen afhalen bij de Stadsbalie op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis. Je hoeft niet noodzakelijk zelf te komen, iemand die jou bijstand verleent en de nodige bewijsstukken voorlegt kan de rollen in jouw naam afhalen.