Green C

 • Locatie: Nieuwpoortsesteenweg (site Sint-Jozefziekenhuis)
 • Ontwikkelaar: Vastgoedgroep Degroote
 • Timing: 2021-2025
 • Contact: info@vastgoed-degroote.be 

Weblink


Over het project

Onder de noemer 'Green C' start Vastgoedgroep Degroote een bouwproject op de site van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis. Er komen in totaal 185 woongelegenheden bestaande uit woningen en appartementen, een parkeertoren van 243 parkeerplaatsen en een nieuwe campus voor de CM met bijhorende parkeerplaatsen. Het project omvat ook de aanleg van een nieuw buurtpark, een stadsmoestuin, stadspergola en een boomgaard. De site zelf wordt autovrij en zal enkel toegankelijk zijn voor niet gemotoriseerd verkeer.

Fasering

De werken worden onderverdeeld in divers fasen.

 • Sloopfase
  De sloop van het ziekenhuis start vermoedelijk pas in september 2021 (onder voorbehoud van wijzigingen). De sloopfase zal wellicht de grootste hinder voor de omwonenden met zich meebrengen, waarover de ontwikkelaar de buurtbewoners zelf nog zal informeren. In eerste instantie zal alle asbest verwijderd worden. Dit zal ongeveer een 4 tot 6 weken in beslag nemen. Vervolgens start dan de effectieve sloop waarbij het afbraakmateriaal maximaal via de Nieuwpoortsesteenweg getransporteerd zal worden.

 • Bouwfase 1
  Na de sloopfase wordt aansluitend gestart met de eerste fase, namelijk de bouw van 49 appartementen (The Garden) en 28 stapelwoningen (The Villa’s). De oplevering van de eerste bouwfase is voorzien in maart 2023. In kwartaal 4 van 2021 wordt tevens het nieuwe hoofdkantoor van de CM gebouwd.

 • Bouwfase 2
  Met de bouw van de tweede fase wordt gestart in september 2022 met vermoedelijke oplevering eind 2023.

 • Bouwfase 3+4
  Met de bouw van de laatste fase wordt gestart in september 2023. Eind 2025 wordt de volledige site opgeleverd.

Planning werkschema

Een gedetailleerde planning is momenteel nog niet beschikbaar, maar zal van zodra dat mogelijk is ook via deze pagina verder bekend gemaakt worden (ter ondersteuning van de eigen communicatie van de projectontwikkelaar).

Planning werfverkeer

De circulatie van het werfverkeer in functie van de sloopwerken zal maximaal gebeuren via de Nieuwpoortsesteenweg. Alle daaropvolgende fases zullen in onderling overleg met Stad Oostende gebeuren om de hinder in de wijk tot een minimum te beperken.


Start sloopwerken en verwijderen asbest

Binnenkort wordt gestart met de sloop van het ziekenhuis. Volgens de stedelijke verordening op de bouwwerken mogen er in Oostende elke dag werkzaamheden uitgevoerd worden (behalve op zondag) tussen 06.00 en 22.00 uur. Na overleg met Stad Oostende, heeft Vastgoed Degroote beslist dat de werkzaamheden telkens pas om 07.00 uur zullen starten. Op die manier willen ze maximaal rekening houden met de bewoners en een inspanning leveren om de leefbaarheid te verzekeren. Enkel wanneer er beton gestort moet worden (gemiddeld twee keer per maand) is dat niet mogelijk en zal er iets vroeger gestart worden.

De circulatie van het werfverkeer in functie van de sloopwerken zal maximaal gebeuren via de Nieuwpoortsesteenweg. Alle daaropvolgende fases zullen in onderling overleg met Stad Oostende gebeuren om de hinder in de wijk tot een minimum te beperken.
Het bouwproject ‘Green C’ is een meerwaarde voor de stad. Er komen in totaal 185 woongelegenheden bestaande uit woningen en appartementen, een parkeertoren van 243 parkeerplaatsen en een nieuwe campus voor de CM met bijhorende parkeerplaatsen. Het project omvat ook de aanleg van een nieuw buurtpark, een stadsmoestuin, stadspergola en een boomgaard. De site zelf wordt autovrij en zal enkel toegankelijk zijn voor niet gemotoriseerd verkeer.

Op maandag 17 mei wordt gestart met het verwijderen van het asbest uit de gebouwen. Dit gebeurt op een veilige en professionele manier en zal geen geluidshinder of andere hinder met zich meebrengen voor de omwonenden. Vastgoed Degroote zal de buurtbewoners informeren over de exacte timing van de werkzaamheden.

Meer info bij Vastgoedgroep Degroote, info@vastgoed-degroote.be of kijk op www.vastgoed-degroote.be