Green C

Omschrijving van de werken: 

De bouw van 5 meergezinswoningen met in het totaal 138 woongelegenheden, 46 stapelwoningen en 1 eengezinswoning na de sloop van het bestaande ziekenhuis en de exploitatie van een wasbar (GREEN C).

De bouw en de exploitatie van een kantoorgebouw voor de CM (CM-GEBOUW).


Gegevens aanvrager: NV Algemene Ondernemingen Degroote, met als adres Troonstraat 60, 8400 Oostende (GREEN C).

VZW Sint - Jozefsgenootschap Oostende, met als adres Ieperstraat 12, 8400 Oostende (CM-gebouw).

Adres van de werf:

Nieuwpoortsesteenweg 57

Locatie op het plan: