Groene oase in centrum Oostende

Hete zomers zijn een realiteit waar we in de toekomst steeds vaker mee geconfronteerd zullen worden. Omdat hitte wordt gegenereerd in verstedelijkte gebieden, is het aanleggen van groene zones in de stad een antwoord op deze uitdaging. De Lijnbaanstraat in Oostende is hiervoor een voorbeeldproject.

In de Lijnbaanstraat creëerde de Stad een groene oase waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien zorgt meer groen voor meer afkoeling in de Stad. De heraanleg startte in januari 2021 en kadert binnen het Europese project Cool Towns.

Hete zomers zijn een realiteit waar we in de toekomst steeds vaker mee geconfronteerd zullen worden. Omdat hitte wordt gegenereerd in verstedelijkte gebieden, is het aanleggen van groene zones in de stad een antwoord op deze uitdaging. In Oostende is het overgrote deel van de binnenstad (de zone tussen de Vindictivelaan, de Visserskaai, de Van Iseghemlaan en de Leopold II-laan) verhard.  De Lijnbaanstraat biedt de mogelijkheid om dit te doorbreken en op deze plek een groen rustpunt te creëren in de stadskern.

Tuinkarakter

Centraal staan de vijf verhoogde groeneilanden met bomen, struiken, prairieplanten, grassen en gazon. Mede op vraag van de buurtbewoners koos Stad Oostende voor een bloemrijk en een heel gevarieerd ontwerp. Zo krijgt de Lijnbaanstraat een tuinkarakter met beplanting die vrij gedetailleerd is.

De bloeiende magnolia’s, zevenzonenbomen en Anna Paulownaboom zijn de belangrijkste blikvangers. Verder heeft elk verhoogd eiland een zitrand, is er een drinkfontein en een volledig toegankelijk toilet ter hoogte van de Ooststraat (doorgang naar de Kapellestraat). Nieuw in dit project is dat we het oppervlaktewater dat binnen het gebied valt, opvangen in ondergrondse bekkens. In droge periodes kan dit water gebruikt worden voor de bevloeiing van de beplanting in de binnenstad.

Constructie met klimplanten

In de tweede fase van de heraanleg is het de bedoeling om een constructie met klimplanten te plaatsen langs de gevels van de omringende gebouwen. In het noordelijk gedeelte van de Lijnbaanstraat werd eerder al een testconstructie gebouwd. Ga gerust een kijkje nemen. De Stad koos voor de aanplanting van sterjasmijn en blauwe regen.

Verkeersluwe binnenstad

De parkeerplaatsen die hier vroeger waren, werden gecompenseerd door de openstelling van de parking Zeedijk met 244 parkeerplaatsen. Bovendien bevinden de parkings Mijnplein, Zeeparking, Kursaal en Visserskaai zich in de onmiddellijke omgeving van de Lijnbaanstraat.

Een van de actiepunten in het Bestuursakkoord is het verkeersluw maken van de binnenstad. Het omvormen van de Lijnbaanstraat tot een groen rustpunt waar het aangenaam vertoeven is, kadert in deze visie. Het is de uiteindelijke bedoeling dat voetgangers, fietsers en personen die niet zo mobiel zijn voorrang krijgen op alle andere verkeer.

Pop-uptuin en participatie

Omwonenden en bezoekers van Oostende konden in september 2019 kennismaken met de plannen via een pop-uptuin en een infobox van het Energiehuis Oostende waar een maquette van de Lijnbaanstraat te zien was en waar iedereen terecht kon met zijn vragen en ideeën.

Via de infobox gaven bewoners aan dat de vrij donkere, overdekte ingangen van de Lijnbaanstraat voor een onveilig gevoel zorgden. Daarom wordt de verlichting van dit gebied volledig aangepast (in de groeneilanden is dit al gerealiseerd, in de doorgangen wordt nog extra verlichting voorzien) en is er ook camerabewaking.

Cool Towns

De herinrichting van de Lijnbaanstraat kadert binnen het ambitieuze Cool Townsproject van Europa. Door verharde ruimte te verminderen, bomen en klimplanten aan te planten én waterelementen te introduceren, kunnen we hittestress in de zomer vermijden.

Al alles goed gaat, zullen de werken ongeveer een half jaar in beslag nemen. De totale kostprijs voor de herinrichting van de Lijnbaanstraat bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro. Omdat deze ingrepen kaderen binnen het Europese project Cool Towns investeert Europa ongeveer 480.000 euro in het project.

Cool Towns krijgt financiële steun van het Interreg 2 Zeeënprogramma. Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2022 15.04 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.