Groen Lint

Groen Lint

Hoofdthemas

Het Groen Lint
Oostende is De Stad aan Zee.
Stad aan zee. Stad en zee.

Door de eeuwen heen heeft Oostende zich steeds georiënteerd op de zee en leven de Oostendenaars samen met de zee. In goede en kwade dagen! De zee ervaar je overal in Oostende, maar vooral op de kustlijn. Sta op de zeedijk, met je rug naar de stad. Kijk uit over de zee, ’s avonds, bij zonsondergang. En geniet.

Oostende is tegelijk ook meer dan zee. Oostende heeft een verrassend groene stadsrand. Om die te versterken liet de Stad een masterplan ontwikkelen dat alle groenzones en landschappen met elkaar verbindt: het Groen Lint. Het Groen Lint bestaat vandaag al, als een aantrekkelijk traject voor fietsers en voetgangers van 35 km dat 15 bestaande en nieuwe groengebieden in de stadsrand met elkaar verbindt. Als een halssnoer: een kralenketting met 15 kralen.


Het masterplan onderzoekt mogelijkheden om het Groen Lint als een nieuwe publieke ruimte rond Oostende te ontwikkelen. Sleutelbegrippen daarbij zijn: natuur en natuurontwikkeling, erfgoed, mobiliteit, stedelijke landbouw en gezonde voeding, energie, water en waterretentie, klimaatverandering, duurzaamheid, kunst, educatie en recreatie. Het Groen Lint leeft en is interactief. Deelruimten krijgen nieuwe invullingen: Raversyde, het Park Nieuwe Koers, Astropolis, fietspaden door de scholen Pegasus en Sint-Andreas, de Tuinen van Stene, het Geuzenbos, de Keignaert… Het Groen Lint wil de verstedelijkte rand van Oostende verbinden en verknopen met het omliggende landschap. De groene gordel rond de stad krijgt zo een nieuwe betekenis, met verbindingen en met aantrekkelijke publieke ruimtes die dragers worden van een breed, innovatief en duurzaam programma.