Groenvoorziening Rogierlaan aangepakt

De werkzaamheden in de Rogierlaan zijn volop aan de gang. De voltooiing is voorzien voor het bouwverlof. Tijdens de heraanleg worden ook de groenzones in de straat heringericht.

De werkzaamheden in de Rogierlaan zijn volop aan de gang. De heraanleg van de trottoirs tussen de Euphrosina Beernaertstraat en de Alfons Pieterslaan start op donderdag 21 of vrijdag 22 maart. Er wordt gestart aan de kant van de oneven huisnummers. De voltooiing is voorzien voor het bouwverlof.

Nu we de trottoirs toch vernieuwen, worden ook de plantvakken van de bomen vergroot. Hoe meer ruimte een boom ondergronds heeft om te groeien, hoe gezonder deze wordt. Nu waren de vakken 90 x 90cm. Bij de heraanleg streven we naar vakken van 3,50 x 1,50 m. Waar er opritten zijn, zullen deze afmetingen evenwel niet gehaald worden, omdat de toegang tot uw garage gegarandeerd moet blijven.

Vroeger werden boomvakken beplant met haagplanten maar in de loop der jaren werd er dolomiet in de vakken gelegd omdat de ligusters, door de te beperkte ruimte, geen kans kregen om goed te groeien. Als de vakken groter zijn, kan beplanting wél weer een kans krijgen. Daarom worden de vakken opnieuw beplant.

De vakken vergroten en beplanten is niet enkel goed voor de bomen, het zal de straat ook een groener uitzicht geven. Daarnaast trachten we ook zoveel mogelijk onnodige verharding weer uit te breken. Om de stad minder overstromingsgevoelig te maken, telt elke m² waar regen kan infiltreren. Regen die op verharding valt, gaat immers meteen naar de riolering. Meer info hierover vind je op www.operatieperforatie.be

Ook de bewoners kunnen bijdragen aan een groenere straat. Met een geveltuintje bijvoorbeeld! Het trottoir t.h.v. van het boomvak is breed genoeg om er een geveltuin aan te leggen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via openbaardomein@oostende.be of vul het digitale formulier in op www.oostende.be/geveltuintjes. Bij de heraanleg van het trottoir zal het geveltuintje worden aangelegd. Voor de aanleg van de beplanting en het onderhoud moeten de bewoners zelf in staan.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019 0.00 u.