Groepsbezoeken

Hoofdthemas

Reserveer hier je groepsbezoek

Groepsbezoeken met gids

 • Groepsbezoeken zijn mogelijk voor groepen vanaf 10 personen (met een maximum van 20 personen/deelgroep).
 • Voor groepen geldt het reductietarief van 6 euro per persoon. Enkel vanaf 10 betalende bezoekers.
 • Een gids kan aangevraagd worden en kost 75,00 euro. De gids hoeft niet te betalen, op voorwaarde dat de gids vooraf (voor zijn groep) reserveert.
 • Groepsbezoeken tijdens openingstijden: elke openingsdag om 10.30, 14.30 en 16.00 uur.
 • Groepsbezoek buiten de openingstijden (start of einde valt buiten de openingstijden): 
  Eender welk tijdstip (behalve op maandag), met een meerprijs van 100 euro (forfait per samengestelde groep).
 • Voor een groepsbezoek met gids moet de aanvraag ten laatste 14 dagen voor het bezoek gebeuren. Na de verwerking van de aanvraag, krijgt de aanvrager een bevestiging met een betaallink, geldig voor 5 dagen, om online te betalen met een QR-code of een bankkaart. Tot 14 dagen voor het bezoek kan het aantal bezoekers nog wijzigen (via mail naar uit@oostende.be). Vanaf 13 dagen voor het bezoek zijn de opgegeven aantallen definitief en niet meer aanpasbaar.
 • Als de groep een groepsbezoek met gids wil vastleggen tussen de 13 en 7 dagen voor het bezoek dan kan dit ENKEL via de website EN NA telefonisch contact met het UiTloket tijdens de openingsuren. In dat geval moet de groep via de betaallink binnen de 24 uur betalen.
 • De groepsbezoeken waarbij de stad een gids aanzoekt zijn enkel mogelijk met een gids van gidsenkring Lange Nelle. Een groepsbezoek met gids duurt ongeveer 1,5 uur.

Groepsbezoeken zonder gids (of met eigen gids)

 • Voor groepsbezoeken zonder gids, onder eigen begeleiding gebeurt de aanvraag minstens 10 dagen voor het bezoek via het formulier op de website. Na de verwerking van de aanvraag, krijgt de groep een bevestiging met een betaallink, geldig voor 5 dagen, om online te betalen met een QR-code of een bankkaart. Tot 10 dagen voor het bezoek kan het aantal bezoekers nog wijzigen (via mail naar uit@oostende.be). Vanaf 9 dagen voor het bezoek zijn de opgegeven aantallen definitief en niet meer aanpasbaar.
 • Wanneer een groep kiest voor een eigen gids, of een gids die niet aangesloten is bij de gidsenkring dan vallen alle praktische afwikkelingen ten laste van de groep of gids in kwestie. Ook de betaling van de eigen gekozen gids gebeurt rechtstreeks.
 • Als de groep een groepsbezoek wil vastleggen tussen 9 en 4 dagen voor aanvang dan kan een aanvraag ENKEL via de website EN NA telefonisch contact met het UiTloket tijdens de openingsuren. In dat geval moet de groep via de betaallink binnen de 24 uur betalen.
 • Enkel mits reservatie kan de eigen gekozen gids genieten van het gratis gidsentarief.

Je groepsbezoek annuleren

Annuleren van het groepsbezoek (met of zonder gids) kan enkel tot 7 dagen voor het bezoek via uit@oostende.be. De groep krijgt de betaalde sommen terugbetaald. Na 7 dagen voor het bezoek is terugbetaling niet meer mogelijk.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.