Groepsopvang: Kinderdagverblijven (0-3 jaar)

Groepsopvang: Kinderdagverblijven (0-3 jaar)

Hoofdthemas

Groepsopvang vangt kinderen op in verschillende groepen. Er zijn mini­maal 9 kinderen tegelijk aanwezig.

In sommige kinderdagverblijven zitten kin­deren van 0 tot 3 jaar samen in één groep (verticale werking). Andere kinderdagverblijven brengen kinderen van dezelfde leeftijd in één groep samen (horizontale werking).

Stad Oostende organiseert zelf kinderopvang. Er zijn ook niet-stedelijke kinderdagverblijven (particuliere aanbieders).

Kostprijs

In de meeste kinderdagverblijven wordt de prijs bepaald op basis van je inkomen. De schalen en de overeenstemmende dagprijzen worden vastgesteld voor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De prijzen variëren in 2023 tussen 6,00 euro en 33,31 euro per dag. Meer info vind je in de brochure inkomenstarief voor ouders.

Enkele kinderdagverblijven hebben een vaste dagprijs, deze wordt niet berekend volgens je inkomen. Betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen, dan krijg je elke maand een kinderopvangtoeslag via het Groeipakket.

Betaal je voor je kinderopvang een prijs volgens je inkomen, dan kom je misschien in aanmerking voor een goedkoper tarief. Dit vraag je aan bij de dienst Welzijn, T 059 59 10 10.

Aanbieders

Zowel de stedelijke- als de niet-stedelijke kinderdagverblijven zijn vergund door Kind en Gezin en leveren een fiscaal attest af.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.