Grof vuil (betalend)

Hoofdthemas

Grof vuil is een betalende fractie. Je betaalt hiervoor  0,15 euro per kg. Je kunt grof vuil enkel storten op het Recyclagepark Zandvoorde.

Wel toegelatenNiet toegelaten
 • Afval dat te groot of te zwaar is om in de huisvuilcontainer of -zak te steken, en dat niet selectief wordt ingezameld. Bijvoorbeeld:
  • Tapijten
  • Autoruiten
  • Roofing
  • Isolatiemateriaal
 • Brandbaar afval dat samengesteld is uit verschillende afvalsoorten die niet zuiver van elkaar gescheiden kunnen worden.
 • Afval dat selectief wordt ingezameld.
  Bijvoorbeeld:
  • Oude metalen
  • Elektro
  • Steenafval
  • Sloophout
  • Gips en kalk
  • Asbestcement
 • Gemengd afval: grofvuil mag enkel brandbaar afval bevatten dat niet apart wordt ingezameld.
  Bijvoorbeeld:
  • Steenafval dat vervuild is met gips of asbestcement of ander afval wordt niet op het recyclagepark aanvaard.
 • Afval dat in de huisvuilzak kan.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.