Grof huisvuil

Hoofdthemas

Kijk eerst na of je materiaal nog bruikbaar is. Onbeschadigd en herbruikbaar materiaal kun je kwijt bij de kringwinkel.

Met grof huisvuil kun je steeds terecht in een van de recyclageparken van Stad Oostende of op de private markt.

Neem zeker ook eens een kijkje op Ring Twice. Je kan er terecht voor particuliere ophalingen van grof huisvuil maar ook diverse klusjesdiensten.

Ophaling grof huisvuil 

Sinds september 2020 wordt in Oostende opnieuw maandelijks grof huisvuil opgehaald elke eerste maandag van de maand en starten om 7.30 uur. Als een ophaaldag volzet is, word je automatisch doorverwezen naar de andere ophaaldata. Die ophaling zal betalend zijn zoals in de buurgemeenten. Er is ook een sociaal tarief. Oostendenaars kunnen daarnaast nog steeds met grof huisvuil terecht in het recyclagepark. 

Toegelaten

 • metalen voorwerpen: badkuip, fiets, omheining, ….
 • afgedankte elektro: TV, koelkast, wasmachine, …..
 • hout: deur, raam (zonder glas), kast, stoel, planken (gebundeld) ….
 • oud speelgoed, dat niet in de restafvalzak kan, ….
 • groot restafval: matras, zetel, rol tapijt, ...
 • harde plastics: plastic planchetten, plastic tuinmeubilair, ...

Niet toegelaten

 • Niet-recycleerbaar afval dat in een restafvalzak kan. Dit moet je meegegeven met de ophaling van restafval.
 • de fracties waarvoor er een huis-aan-huisinzameling bestaat zoals restafval, papier/karton, PMD, groenafval
 • rubberbanden waarmee je bij een verkoper of op het recyclagepark terecht kan
 • bouwafval zoals lavabo’s, wc-potten, stenen, golfplaten, … dat enkel kan afgegeven worden op het recyclagepark
 • KGA, dat om praktische redenen enkel op het recyclagepark terecht kan; vb. TL-lamp, verf, fietsbatterij,...
 • glas (zowel vlak glas als glazen flessen, bokalen,...)
 • bedrijfsafval
 • zakken of dozen gevuld met klein afval

Tarieven 

Maximum 2 m³ grofvuil laten ophalen zal 25 euro kosten, maximum 4 m³ komt neer op 50 euro. Oostendenaars die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen genieten van een sociaal tarief. Dat tarief bedraagt de helft van de standaardprijzen: 12,50 euro voor 2 m³ en 25 euro voor 4 m³. Wie een aanvraag indient, ontvangt een uitnodiging om het juiste bedrag te betalen. De betaling moet ten laatste tien dagen voor de dag van de ophaling zijn uitgevoerd.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag loopt het best via het onlineformulier op de website van afvalintercommunale IVOO. Je kan naar IVOO bellen op het nummer 059 55 27 30 om een papieren formulier aan te vragen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.