Grondige energetische renovatie van Begeleidingstehuis De Brem

Om de klimaatambities van Stad Oostende waar te maken en de energiefactuur te verlagen, zet het Energiehuis volop in op de energetisch renovatie van stadsgebouwen. Deze zomer startten de werken in het Begeleidingstehuis De Brem. Het gaat over een uniek budgetneutraal project.

Samen met Fluvius werd een tweede ambitieus Energiezorgplan opgemaakt.

De stad voorziet 42 energetische ingrepen in maar liefst 28 stadsgebouwen. Naast De Brem komen onder andere De Koninklijke Stallingen, de Kunstacademie aan Zee, verschillende Ontmoetingscentra, de Bibliotheek en het Stadhuis aan bod. Alle werken worden de komende 3 jaar uitgevoerd. Na het eerste Energiezorgplan zetten we hier opnieuw een stevige stap vooruit naar duurzame én betaalbare energie.

Het doel van het Energiezorgplan is om dankzij een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het verbruik drastisch te verlagen.

De voornaamste ingrepen zijn het plaatsen van zonnepanelen, duurzame verlichting en aansluiting op het warmtenet. Hierdoor bespaart de stad in de toekomst jaarlijks 333.542 euro. Door in te zetten op ons eigen stadspatrimonium geven we alvast het goede voorbeeld om stappen te zetten richting een duurzame, energetische renovatie. Bovendien kan de opgewekte energie ook gedeeld worden met andere stadsgebouwen, wat uniek is in Vlaanderen.

Er wordt uiteindelijk een CO²-reductie van ongeveer 50% (1.322 ton CO²) bereikt in die gebouwen en dat geeft een belangrijk aandeel in de realisatie van ons klimaatplan Leefbaar Oostende.

Uniek project zonder extra middelen

Dankzij de ondersteuning van Fluvius is slechts beperkte personeelsinzet nodig. De ingrepen zelf worden geraamd op 5 miljoen euro. Deze kosten worden volledig betaald met de gerealiseerde winst door energiebesparing.

Grondige energetische renovatie én begeleiding bij De Brem

Begeleidingstehuis De Brem mocht de spits afbijten deze zomer: de zonnepanelen zijn inmiddels al geplaatst. Binnenkort krijgt de verlichting nog een upgrade en wordt ook de aansturing van de verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd. De infrastructuurwerken vormen de basis van de energetische renovatie, maar er wordt ook ingezet op begeleiding met als doel een efficiënter energieverbruik door de bewoners.

Het Energiehuis geeft heel wat energietips en info aan de jongeren van De Brem die reeds begeleid zelfstandig wonen.

​Komende maanden rolt Stad Oostende het Energiezorgplan II verder uit. De verlichting van de Bibliotheek is het eerstvolgende punt op het programma. ​ ​ ​

Gepubliceerd op vrijdag 26 augustus 2022 15.39 u.