Grootste Europese subsidie ooit voor Stedenband met Banjul

Deze maand gaat een nieuw project van start i.k.v. de stedenband tussen Oostende en zusterstad Banjul (Gambia). Het doel van het project is om het lokaal bestuur van Banjul te versterken op vlak van milieu- en natuurbeheer, afvalverwerking, ondernemerschap en gezondheidszorg.

Voor het project kan Stad Oostende rekenen op een EU-subsidie van maar liefst 3 miljoen euro. Met dit project zal er gewerkt worden aan klimaatoplossingen in de regio en worden meer toekomstmogelijkheden voor jongeren in Gambia zelf gecreëerd. Dat is absoluut noodzakelijk in een regio waar nog dagelijks mensen een gevaarlijke tocht aanvatten richting een onzeker bestaan op het Europees continent. Het subsidieprogramma 'Local Authorities – Partnerships for Sustainable Cities' focust zich op het promoten van stedelijke ontwikkeling via reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen stadsbesturen en partnerlanden van de EU.

Van bij het aantreden van het nieuwe stadsbestuur ging een gemotiveerd team van stadsambtenaren en vertegenwoordigers van het middenveld uit Banjul en Oostende aan de slag om het complexe dossier uit te werken. Voor de projectoproep werden in totaal liefst 258 dossiers ingediend. Na een strenge selectie vielen er 16 ‘in de prijzen’, waaronder dus Oostende. Onze stad is hier in het goede gezelschap van steden als Madrid, Bordeaux, Berlijn en Parijs. Stad Oostende is de hoofdpartner binnen dit project en werd geselecteerd om een contract op te maken met een looptijd van drie jaar.

Nooit eerder werd een bedrag van die omvang door de Stad Oostende binnengehaald. Met deze fondsen kan ter plaatse geïnvesteerd worden in -bijvoorbeeld- een professionelere afvalverwerking en betere gezondheidszorg. Stad Oostende kan hiermee ook bouwen aan klimaatoplossingen en een volwaardig milieu- en natuurbeleid buiten de eigen stadsgrenzen.

Algemene doelstelling van het EU project is om het lokaal bestuur in Banjul te versterken en de stad verder te ontwikkelen als innovatieve en creatieve stad. Deze investering moet de stad Banjul klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst. De focus ligt op vijf acties:

  1. Efficiënte openbare dienstverlening en goed bestuur voor Banjul City Council (BCC)
  2. Een effectief en milieuvriendelijk stadsafvalbeheer
  3. De stad Banjul is een veerkrachtige, groene en milieuvriendelijke stad
  4. De oprichting mogelijk maken van een centrum voor duurzame ontwikkeling op de site van Crab Island
  5. Gezondheidszorg en hygiëne in het Edward Francis Small Teaching Hospital

De Stad Oostende ondertekende ondertussen het contract met de Europese Commissie. In Banjul zal een lokaal projectteam van acht mensen de werkzaamheden in goede banen leiden. De aanwervingsprocedure van Banjul City Council loopt nu volop. Ook binnen de stad Oostende is er uitbreiding van het stedenbandteam: er komt een nieuwe voltijds projectcoördinator met zowel technische als administratieve vaardigheden en bij voorkeur ervaring op het Afrikaanse continent. Bovendien komt er ook een oproep voor de samenstelling van een stuurgroep met experten uit het middenveld.

Meer info bij Stedenbandcoördinator Peter Vanslambrouck, peter.vanslambrouck@oostende.be.

Gepubliceerd op woensdag 29 januari 2020 0.00 u.