Grote drukte parkeerloket: Stad Oostende zorgt voor nog betere dienstverlening

Sinds 1 januari 2023 nam Stad Oostende het betalend parkeren op het openbaar domein in eigen handen. Hierbij werd volop ingezet op digitalisering en een snelle dienstverlening. Na 4 maanden werden maar liefst 13.000 parkeervergunningen goedgekeurd.

Sedert 1 januari 2023 is het betalend parkeren op het openbaar domein in handen van Stad Oostende. Sinds de opstart werden er meer dan 13.000 parkeervergunningen afgeleverd. De gedigitaliseerde parkeerjeton (30 minuten gratis parkeren voor Oostendenaars en tweedeverblijvers) werd uitgereikt aan 5.196 personen en maar liefst 4.746 houders van een parkeerkaart voor mensen met een handicap kregen een gratis parkeervergunning. Er werden al 2.396 nieuwe bewonersvergunningen afgeleverd, 353 vergunningen voor zorgverstrekkers, 242 betalende aannemerskaarten en 100 vergunningen dringende herstellingen technici. Ook de tijdelijke bewonerskaarten, uitgereikt naar aanleiding van grote werken of evenementen, worden meegenomen in het digitaal systeem.

Betwiste retributies staan on hold, pas betalen na behandeling en onderzoek

De behandeling van vragen en betwistingen van retributies duurt momenteel langer dan voorzien. Om dit zo snel mogelijk op te lossen, wordt extra personeel ingezet. Wie een betwisting van een retributie heeft ingediend, hoeft voorlopig niets te betalen. Uiteraard zullen er geen extra kosten aangerekend worden. Iedereen wordt via mail op de hoogte gebracht of de boete al dan niet rechtmatig werd uitgeschreven.

Stad Oostende stuurt bij waar nodig

Omdat elk nieuw systeem voor verbetering vatbaar is, stuurt Stad Oostende snel bij waar nodig. Zo werden recent nog drie extra parkeerautomaten bijgeplaatst in de roze zone in Raversijde, dicht bij de lokale horecazaken. Ook de invoering van de digitale blauwe kaart in de roze en de grijze zone werd aangepast aan de signalen die de Stad ontving. Daarom is het, naar analogie met de regelgeving van de blauwe kaart, nu ook mogelijk om aan een parkeerautomaat een nieuwe parkeersessie te starten vooraleer de oorspronkelijke parkeersessie is verstreken. Ook de overdracht van niet gebruikte uren van een parkeersessie naar de volgende dag gebeurt nu automatisch. En de groep zorgverstrekkers die gebruik kan maken van een zorgverstrekkerskaart werd onlangs uitgebreid met de groep podologen, logopedisten, en audiologen.

Vragen of bekommernissen?

Heb je nog vragen of bekommernissen, aarzel niet en neem contact op met het parkeerloket. Alle informatie is terug te vinden op www.oostende.be/parkeer. Je vindt er ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en een antwoord. Mailen kan via parkeerloket@ag-oostende.be. Het parkeerloket is telefonisch bereikbaar via 0484 61 29 61.

Gepubliceerd op woensdag 10 mei 2023 13.30 u.