Heraanleg Christinastraat, Hertstraat en Marie-Joséplein

Tijdens de week van 11 oktober 2021 starten de nutsmaatschappijen met werken in de Christinastraat. Deze werken gaan vooraf aan de geplande wegenwerken, die gepland zijn vanaf september 2022.

Tijdens de week van 11 oktober 2021 starten de nutsmaatschappijen met werken in de Christinastraat. Deze werken gaan vooraf aan de geplande wegenwerken, die gepland zijn vanaf september 2022.

De werken van de nutsmaatschappijen die weldra starten, zullen gefaseerd verlopen. Er wordt telkens een werfzone ingericht tussen twee zijstraten.

  • Fase 1: Christinastraat: tussen A. Buylstraat en St-Sebastiaansstraat
  • Fase 2: Christinastraat: tussen St-Sebastiaans- en Wittenonnenstraat                 
  • Fase 3: Christinastraat: tussen Wittenonnenstraat en Ooststraat
  • Fase 4: Christinastraat: tussen Adolf Buylstraat en Langestraat

Pas wanneer de ene fase volledig is afgewerkt en hersteld, wordt gestart met de volgende fase.  Aansluitend op de Christinastraat worden de werken aangevat in de Hertstraat en Kleine Weststraat. Tot slot komt het Marie-Joséplein aan de beurt. Een gedetailleerde planning vindt u op het plannetje hiernaast.

De winkels zijn altijd te voet bereikbaar. Het kan gebeuren dat - omwille van de werken - een winkel voor korte tijd eventjes niet bereikbaar is. De aannemer doet er al het mogelijke aan om altijd zo snel mogelijk loopbruggen te voorzien, zodat elke winkel bereikbaar blijft.

De levering van goederen voor de handelszaken kan gebeuren via de Adolf Buylstraat, tijdens de venstertijden (tussen 06.00 en 10.30 uur en tussen 19.00 en 22.00 uur). Met transpaletten kunnen de goederen tot bij de winkels worden gebracht. Buiten deze uren is het verboden om (bestel)wagens te laten stilstaan om te laden en te lossen.

De winkelstraten zijn smal. Er zal aan één zijde een wandelzone van minstens één meter worden voorzien. De resterende ruimte is werfzone. De werfzone wordt afgebakend met hekkens. Op verschillende plaatsen in de hekkens die de wandelzone afbakenen, wordt een opening voorzien langswaar de winkels aan de werfzijde bereikbaar blijven. De winkels in de wandelzone zijn vlot te voet bereikbaar. De winkels in de werfzone beschikken niet over een wandelzone. Het zal wel mogelijk zijn om de werfzone over te steken en zo die winkels te bereiken. We vragen aan iedereen om voorzichtig te zijn en de werfsignalisatie te respecteren.

Bijkomende informatie en meer details over de werken, de planning van de nutsmaatschappijen, het wegnemen en het terugplaatsen van (tijdelijke) terrassen, aanvragen van hinderpremie voor handelaars en de planning van de wegenwerken zelf, vind je terug op www.oostende.be/christinastraat.  

Voor meer info kun je terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 25 87 08 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op vrijdag 24 september 2021 0.00 u.