Heraanleg Christinastraat, Hertstraat en Marie-Joséplein: timing en fasering

De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen in de Christinastraat zijn intussen achter de rug. Op 12 september 2022 start de aannemer met de wegen- en rioleringswerkzaamheden. We geven de timing en fasering mee.

Fasering riolerings- en wegenwerken

In de eerste fase van de rioleringswerken start de aannemer t.h.v. de Wittenonnenstraat richting de Ooststraat. Aansluitend – tweede fase - werken ze van de Wittenonnenstraat richting Adolf Buylstraat. De laatste fase loopt van de Adolf Buylstraat tot aan de Langestraat.

Zodra de aannemer een stuk hoofdriolering heeft aangelegd, worden aansluitend de rioolhuisaansluitingen uitgevoerd. M.a.w. de panden worden aangesloten op deze nieuwe riolering.  Om dit te kunnen uitvoeren, moet de wandelzone plaatselijk - ter hoogte van het pand - worden opgebroken. Dit betekent concreet dat de voetgangersdoorgang, op het moment van het realiseren van de rioolhuisaansluiting, wordt onderbroken. Aanleg van de definitieve wegenis volgt per zone aansluitend op de rioleringswerken.

Bedoeling is om tegen de kerstperiode van 2022 de zone tussen de Ooststraat en de Adolf Buylstraat volledig afgewerkt te hebben. In de zone tussen de Adolf Buylstraat en de Langestraat zal de riolering al vernieuwd zijn en word de straat voorlopig hersteld om vlotte toegang tijdens het kerstverlof te verzekeren. Na het kerstverlof plaatst de aannemer dan de definitieve bestrating. 

In april 2023 start de volgende fase van de werken. In deze fase wordt de Hertstraat vernieuwd. De rioleringswerken zouden eind mei 2023 klaar moeten zijn en de definitieve bestrating eind juni 2023.

In de laatste fase van de werken zal het Marie-Joséplein aangepakt worden. Eerst zullen de nutsmaatschappijen hun werken uitvoeren tussen februari en juni 2023. Vervolgens staan de wegen- en rioleringswerken gepland van september 2023 tot februari 2024.

Einde werken

Het einde van de werken is voorzien omstreeks februari 2024, mits gunstige weersomstandigheden en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Wandelzone

Tegen de gevels wordt, langs beide zijden van de Christinastraat een wandelzone voorzien die afgescheiden zal zijn van de werf. Zo blijven de handelaars bereikbaar.

Toelevering handelszaken

De volledige werfzone wordt afgebakend. De aanlevering van de goederen kan gebeuren via de Adolf Buylstraat, de Ooststraat en de Lijnbaanstraat. Dit tussen 06.00 en 10.30 uur en tussen 19.00 en 22.00 uur. Hou er wel rekening mee dat de aannemer mogelijk ook aan het werk kan zijn tijdens deze uren.

Met vragen of problemen kunt u de werfleider ter plaatse aanspreken. In samenspraak met de werfleider kunnen we dan een gepaste oplossing uitwerken. Indien de werfleider niet aanwezig is, kunt u contact opnemen met de directie Openbaar Domein, T 059 25 87 11.

Huisvuilophaling

Aan de bewoners wordt gevraagd om het huisvuil, pmd, papier en karton tijdens de werken te plaatsen op de aangeduide verzamelplaatsen. De verzamelpunten bevinden zich op volgende straathoeken:
-    Christinastraat/Langestraat
-    Christinastraat/Adolf Buylstraat
-    Christinastraat Sint-Sebastiaansstraat
-    Christinastraat/Wittenonnenstraat
-    Christinastraat/Ooststraat

Voor meer info kun je terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op maandag 29 augustus 2022 0.00 u.