Heraanleg Christinastraat

We geven je hier de meest recente updates mee over de heraanleg van de Christinastraat.

Blijf op de hoogte!

Wil je updates ontvangen in je mailbox over deze werkzaamheden?

Teken hier in!


Update 13/03/2023

Kruispunt Christinastraat - Ooststraat

Momenteel zijn er in deze zone nog herstellingswerken van nutsmaatschappijen bezig. De aannemer is hier intussen ook al gestart met de afwerking.
De voetgangerszone (betonstraatstenen) zal aangelegd zijn tegen eind volgende week. De rijweg wordt, zodra de weersomstandigheden het toelaten, aangelegd in asfalt.

Christinastraat tussen Ooststraat en Wittenonnenstraat

De betegelingswerken in deze zone werden afgerond.

Kruispunt Christinastraat - Wittenonnenstraat

Deze week start de aannemer met de funderings- en betegelingswerken. Als de weersomstandigheden het toelaten, zou deze zone tegen de paasvakantie moeten afgewerkt zijn.

Christinastraat tussen Wittenonnenstraat en Adolf Buylstraat

De betegelingswerken in deze zone werden afgerond.

Christinastraat tussen Adolf Buylstraat en Langestraat

De rioleringswerken zijn hier ondertussen afgerond. Momenteel zijn de betegelingswerken in uitvoering. Als de weersomstandigheden het toelaten, zouden deze werken in de week van 10 april 2023 moeten afgerond zijn.

Wittenonnenstraat tussen Christinastraat en Aartshertoginnestraat

Na de paasvakantie start FARYS met herstellingswerken van de riolering in de

Wittenonnenstraat tussen de Christinastraat en de Aartshertoginnestraat

Deze werken zullen één week duren.


Update 07/02/2023

Het parket laat weten dat de werfzone waar de gasexplosie plaats vond (hoek Christinastraat / Ooststraat) vrijgegeven wordt. We kunnen de wegen- en rioleringswerken dus opnieuw opstarten.

Concreet worden deze week de resterende rioleringswerken uitgevoerd. Ook de rioleringspomp wordt verwijderd. Volgende week zullen de nutsmaatschappijen (Fluvius, Farys, … ) herstellingswerken uitvoeren aan de leidingen. Aansluitend starten we met de afwerking van de bovenbouw.

Het einde van de werken in deze zone is voorzien voor begin maart 2023.


Update 02/02/2023

Christinastraat tussen de Ooststraat en de Wittenonnenstraat

De betegelingswerken werden afgerond. De betegeling moet alleen nog gevoegd worden.

Christinastraat tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Sebastiaansstraat

Beide bestratingsploegen zijn deze week aan de betegeling begonnen. De betegelingswerken vorderen volgens de planning, ze zijn nu halverwege in deze fase.

Kruispunt Christinastraat met de Sint-Sebastiaansstraat

Het kruispunt werd afgelopen week betegeld en zal worden vrijgegeven voor verkeer tijdens de week van 13 februari 2023.

Christinastraat tussen de Adolf Buylstraat en de Sint-Sebastiaansstraat

Betegelingswerken werden afgerond. De betegeling moet enkel nog gevoegd worden.

Christinastraat tussen de Adolf Buylstraat en de Langestraat

De rioleringswerken zijn afgewerkt, deze week werd gestart met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de fundering en goten. De aanvulling van de fundering is ondertussen ook al begonnen.


Update 27/01/2023 

Christinastraat tussen Ooststraat en Wittenonnenstraat

De betegelingswerken werden begin deze week afgerond. De bestrating moet alleen nog worden gevoegd.

Christinastraat tussen Wittenonnenstraat en Sint-Sebastiaansstraat

Begin deze week werd er gestart met de betegelingswerken aan de zijde van de even huisnummers vanaf huisnummer 52 richting Wittenonnenstraat. Bij het beëindigen van deze zijde zal dezelfde ploeg aan de oneven kant het werk verderzetten. Ze gebruiken dezelfde werkwijze zoals aan de even zijde. Een tweede ploeg zal bij beëindigen van hun huidig werk, vanop hetzelfde punt starten richting de Sint-Sebastiaansstraat.

Kruispunt Christinastraat - Sint-Sebastiaansstraat

Het kruispunt werd afgelopen week voorbereid op de funderingswerken en de boordstenen werden geplaatst. Volgende week zal het kruispunt betegeld worden.

Christinastraat tussen Adolf Buylstraat en Sint-Sebastiaansstraat

De betegelingswerken werden begin deze week afgerond. De bestrating moet alleen nog worden gevoegd.

Christinastraat tussen Adolf Buylstraat en Langestraat

De rioleringswerken zijn volop bezig en verlopen vlotter dan gepland. Het einde van de rioleringswerken is al voor volgende week voorzien. Aansluitend wordt gestart met de funderings- en betegelingswerken.


Update 09/01/2023

Om de aanleg van de riolering op het kruispunt met de Sint-Sebastiaansstraat te kunnen uitvoeren, heeft FARYS tijdelijk een waterleiding weggenomen (zonder gevolgen voor de watertoevoer van de bewoners).

Deze afgekoppelde leidingen worden terug aan elkaar gekoppeld op 16 en 17 januari 2023. Tijdens deze werkzaamheden kunnen een aantal panden/appartementen tijdelijk zonder water zitten. FARYS brengt de bewoners tijdig op de hoogte.


Update 22/12/2022

Christinastraat tussen de Ooststraat en de Wittenonnenstraat

Recent werd gestart met de betegelingswerken aan de zijde van de even huisnummers. Na het kerstverlof (11/01/2023) wordt hier verder gewerkt.

Christinastraat tussen de Wittenonnenstraat en Sint-Sebastiaansstraat

De afwateringsgoot werd intussen geplaatst en momenteel wordt hier fundering aangebracht. Als het niet meer lukt om overal de fundering te plaatsen, wordt een tijdelijke asfaltverharding aangebracht voor het kerstverlof.

Christinastraat tussen de Adolf Buylstraat en de Sint-Sebastiaansstraat

Ook hier werd de fundering intussen aangebracht. Op het kruispunt met de Sint-Sebastiaansstraat wordt voor het kerstverlof een tijdelijke asfaltverharding aangebracht.

Christinastraat tussen de Adolf Buylstraat en de Langestraat

Zoals ook voorzien in de planning wordt na het kerstverlof in deze zone gestart met de rioleringswerken. De werken liggen dus stil tijdens het kerstverlof. Vanaf 11 januari 2023 start de aannemer opnieuw op.

Met vragen of problemen tijdens de kerstvakantie kun je terecht bij de directie Openbaar Domein, T 059 80 55 00 of via openbaardomein@oostende.be 


Bewonersvergadering vrijdag 9/12/2022

Op vrijdag 9 december 2022 vond een nieuwe bewonersvergadering plaats. De omwonenden en handelaars kregen er een stand van zaken van de werkzaamheden. De aangepaste planning vind je hieronder.

Opgelet: door de vorst konden niet alle geplande werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van 12 december. De rioleringswerken bleven wel op schema. 

Bekijk hier nog eens de presentatie


Toelevering handelszaken

De volledige werfzone wordt afgebakend. De aanlevering van de goederen kan gebeuren via de zijstraten. Dit kan tussen 06.00 en 10.30 uur en tussen 19.00 en 22.00 uur. Hou er wel rekening mee dat de aannemer mogelijk ook aan het werk kan zijn tijdens deze uren.
Met vragen of problemen kan je de werfleider ter plaatse aanspreken. In samenspraak met de werfleider kunnen we dan een gepaste oplossing uitwerken. Indien de werfleider niet aanwezig is, kan je contact opnemen met de directie Openbaar Domein, T 059 25 87 11.

Huisvuilophaling

Mogen we je vragen het huisvuil, pmd, papier en karton tijdens de werken te plaatsen op de aangeduide verzamelplaatsen? De verzamelpunten bevinden zich op volgende straathoeken:
- Christinastraat/Langestraat
- Christinastraat/Adolf Buylstraat
- Christinastraat Sint-Sebastiaansstraat
- Christinastraat/Wittenonnenstraat
- Christinastraat/Ooststraat

Voor meer info kan terecht bij de directie Openbaar Domein,
Vindictivelaan 1, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op maandag 29 augustus 2022 0.00 u.