Heraanleg fietspad in Taboralaan

Op maandag 9 mei start de aannemer met het vernieuwen van het fietspad in de Taboralaan.

De timing ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van goede weersomstandigheden):

  • maandag 9 mei 2022: affrezen van het bestaande fietspad. Deze werken zullen weinig hinder teweegbrengen. Opritten en garages blijven bereikbaar.
  • dinsdag 10 mei 2022: op peil brengen van de riooldeksels.
  • woensdag 11 mei 2022: asfalteren van het fietspad. Op deze dag zijn opritten en garages in de Taboralaan (aan de zijde van de oneven huisnummers) niet bereikbaar.

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er parkeerverbod ingevoerd in de Taboralaan aan de zijde van de oneven huisnummers.

Op woensdag zullen ook de kruispunten van de Taboralaan met de Oosthinderstraat, Koopvaardijstraat en Mansveldstraat afgesloten worden voor verkeer. Tot slot zullen ook de Karveelstraat en Dries Claeysstraat op woensdag niet bereikbaar zijn met de wagen.

Aan de bewoners wordt gevraagd om vanaf dinsdagavond de parkeerplaatsen in de Karveelstraat niet meer te gebruiken tot het einde van de asfalteringswerken.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk aangegeven.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, 
T 059 25 87 10 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op vrijdag 6 mei 2022 0.00 u.