Heraanleg rijweg Antoon Moucquéstraat

Binnenkort wordt gestart met de heraanleg van de rijweg in de Antoon Moucquéstraat en de Oosthinderstraat tussen de Antoon Moucquéstraat en Ravelingenstraat. Er wordt een nieuwe toplaag gegoten.

Tijdens de week van 18 mei zijn er plaatselijke herstellingswerken gestart aan de greppels in uw straat. Door het laattijdig verwittigen van de startdatum door de aannemer konden we de bewoners niet tijdig op de hoogte brengen. We hebben de aannemer opdracht gegeven om het parkeerverbod enkel toe te passen in de zones waar gewerkt moet worden. Na de werken wordt het parkeerverbod meteen weer opgeheven.

De verdere planning van de werken ziet er als volgt uit.

Op woensdag 3 juni wordt het zebrapad in de Antoon Moucquéstraat ter hoogte van de Stroombanklaan opgebroken en op 8 juni opnieuw geasfalteerd. De Antoon Moucquéstraat en de Oosthinderstraat blijven bereikbaar via de Ravelingenstraat.

Op vrijdag 5 juni wordt de toplaag van het wegdek in de Antoon Moucquéstraat en de Oosthinderstraat tussen de Antoon Moucquéstraat en Ravelingenstraat afgefreesd. Tijdens het affrezen zal er tijdelijk (vermoedelijk een halve dag) geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Aan de bewoners wordt gevraagd om tijdens de werkzaamheden de huisvuilzakken op de hoek van de Ravelingenstraat of de Stroombanklaan te plaatsen.

Op maandag 8 juni wordt een nieuwe toplaag gegoten. De straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, de garages en opritten zijn dan niet bereikbaar. Op dinsdag 9 juni wordt de straat weer opengesteld voor alle verkeer.

Let wel, de planning is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden en een vlot verloop van de werken.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 10 of openbaardomein@oostende.be

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020 0.00 u.