Hervorming eerstelijnszones

In de loop van 2020 gaan de Eerstelijnszones definitief van start. Een aparte vzw met coördinator krijgt de opdracht om ‘eerstelijnszorg’ te ondersteunen.

Dat betekent dat de lokale diensten, zorgverstrekkers en hulpverleners in een netwerk gebracht worden om goed met elkaar samen te werken. De Eerstelijnszone verbindt op deze manier de sectoren gezondheid, zorg en welzijn op een lokaal niveau.

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Bewegen Op Verwijzing is volledig gestoeld op de regionale indeling van de kleinstedelijke zorgregio’s. Bewegen Op Verwijzing zal dus ook aangepast moeten worden naar de eerstelijnszones. Oostende en Bredene vormen de Eerstelijnszone Oostende-Bredene. Middelkerke behoord tot de zone Westkust & Polder, Oudenburg en Gistel behoren tot de zone Houtland & Polder.

Meer informatie over de eerstelijnszones vind je op www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszones of bij Ann-Sophie Maes, ann-sophie.maes@sho.be.

Gepubliceerd op vrijdag 6 december 2019 10.55 u.