Wijzigingen hulpaanbod voor jongeren vanuit vernieuwde CAW Noord-West Vlaanderen

In december 2018 vonden er enkele wijzigingen plaats in CAW Noord-West-Vlaanderen, onder meer de structuur van de jongerenteams. We plaatsen alles op een rijtje.

Eerste en vooral: geen zorgen! De nieuwe organisatiestructuur verandert de manier van doorverwijzen of aanmelden niet.  Sommige bestaande teams werden in een groter team opgenomen, maar de werkvorm zelf blijft bestaan.  Een rechtstreekse doorverwijzing, een aanmelding via een bepaald mailadres of formulier blijft behouden.  Op de website van het CAW kan je een overzicht van alle deelwerkingen terugvinden.  Er wordt telkens vermeld hoe je kan aanmelden. 

https://www.caw.be/voor-professionals/zoek-deelwerkingen

Een jongerenaanbod in elke regio

Het werkgebied van CAW Noord-West-Vlaanderen is opgedeeld in vier regio's.  Elke jongere (12- tot 25-jarigen) van elk van deze regio's moet dezelfde toegang tot hulp en dezelfde kwaliteit van hulp kunnen krijgen.  Hoe die hulp georganiseerd is, verschilt per regio, maar elke regio heeft minstens een basisaanbod.  Elk team focust zich naast het hulpaanbod ook op preventieve initiatieven.  

Een jongerenteam in de regio Middenkust

Alle werkvormen die werkten rond jongeren in de regio Middenkust maken nu deel uit van één team 'Jongeren Middenkust', gevestigd in de Dekenijstraat 8 in Oostende. 

Je kan er terecht voor:

  • JAC Oostende: informatie, advies en ondersteuning over alle welzijnsvragen, voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.  Jongeren kunnen hier rechtstreeks terecht. 
  • Ambulante begeleiding: rond verschillende thema's.  Aanmeldingen gebeuren via het JAC.
  • Woonbegeleiding: individuele begeleidingen, al dan niet in combinatie met verblijf in woning.  Aanmeldingen gebeuren via het JAC.
  • Vorming: specifieke werking rond relationele en seksuele vorming, met middelen van Stad Oostende.

Jeugdzorg Middenkust blijft apart

Het team bestaat uit volgende werkvormen: 

  • Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen: voor jongeren tussen 17 en 21 jaar die alleen (gaan) wonen en daarbij begeleiding willen.
  • Breedsporige Contextbegeleiding: voor gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen.
  • Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering: voor gezinnen met een opvoedingscrisis. 

JAC blijf hét uithangbord voor jongeren

We kiezen ervoor om naar jongeren toe vooral het JAC als uithangbord te communiceren. 

De structuur van het hulpaanbod voor jongeren kan complex lijken, maar we willen het voor de jongere zo simpel mogelijk houden.  De boodschap voor jongeren is dan ook: als je bij het JAC aanklopt, kom je juist terecht! 

Downloads

Gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019 11.12 u.