Wat ik moet weten over energiedelen

Heb je een digitale meter en zonnepanelen? Dan kan je je overschot aan opgewekte zonne-energie delen met iemand anders.

Heb je zonnepanelen dan zullen deze meer energie opwekken dan je zelf verbruikt of kan opslaan. Het overschot injecteer je automatisch op het net. Voor deze injectie krijg je van de energieleverancier een kleine vergoeding. Je verkoopt eigenlijk je overschot aan energie aan je energieleverancier.

Maar je kan er ook voor kiezen om het teveel aan energie te delen met anderen. Leer meer over delen van energie op deze pagina.

  

Hoe kan ik energiedelen?

Er zijn vier verschillende manieren om je overschot aan zonne-energie te delen.

1. Deel de energie met jezelf: Bezit je meerdere gebouwen dan kan je energiedelen tussen die gebouwen. Bijvoorbeeld tussen je woonplaats en je buitenverblijf. Merk op dat deze gebouwen in Vlaanderen gelokaliseerd moeten zijn.

2. Deel de energie binnen hetzelfde gebouw : Bewoners van een appartementsgebouw kunnen energie delen met elkaar. Niet iedereen moet dus eigenaar zijn van de zonnepanelen op het dak.

Daarnaast kan je energie delen binnen een zogenoemde gemeenschap. Delen van energie in een gemeenschap kan op twee manieren:

3. Energiegemeenschap tussen burgers : Burgers (natuurlijke personen), lokale overheden, kleine en middelgrote en grote ondernemingen kunnen deelnemen aan een energiegemeenschap tussen burgers. Ze delen met of nemen energie af van de andere deelnemers.

4. Hernieuwbare energiegemeenschap : Burgers (natuurlijke personen), lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen deelnemen aan een hernieuwbare energiegemeenschap. Ze zijn door locatie aan elkaar verbonden, bv woonwijk naast een kmo gebied. Bij deze gemeenschap zijn de hernieuwbare installaties eigendom van de gemeenschap.

Merk op dat beide gemeenschappen als rechtspersoon worden beschouwd. Voor een energiegemeenschap moet een aparte juridische entiteit worden opgezet. Daarnaast kan deelname aan een energiegemeenschap niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormen.

  

Hoe werkt het delen van energie met één personen?

Het delen van energie wordt bekeken per kwartier. Wanneer jij je energie niet verbruikt, kan de persoon / het bedrijf in dat zelfde kwartier deze energie gebruiken. Wordt de energie door beide niet verbruikt, gaat deze naar de energieleverancier (en ontvangt de persoon die de energie opwekte een injectievergoeding).

  

Hoe werkt het delen van energie met meerdere personen?

Het delen van energie wordt bekeken per kwartier. Gebruik je op een bepaald kwartier niet de energie, dan gaat deze naar de afnemers. Deze moeten dan net op dit kwartier de energie verbruiken. Wordt de energie niet verbruikt, gaat deze naar de energieleverancier (en ontvangt de persoon die de energie opwekte een injectievergoeding).

Bij het delen van energie naar meerdere personen wordt er afgesproken wie eerst en wie hoeveel energie krijgt van degene die energie deelt.

In onderstaand voorbeeld deelt de eerste woning energie met drie andere woningen. Woning 2 kan 50 % van de energie opnemen indien woning 1 geen energie verbruikt. Woning 3 en 4 nemen 25 % van de energie op die woning 1 niet gebruikt.

Situatie 1 : Woning 1 verbruikt zijn opgewekte energie zelf. De andere woningen kunnen geen energie afnemen.

Situatie 2 : Woning 1 verbruikt niets van zijn opgewekt energie zelf. De andere woningen kunnen dus energie afnemen. Woning 2 neemt / verbruikt 50 % van de energie. Woning 3 25 % en woning 4 25 %.

Situatie 3 : Woning 1 verbruikt niets van zijn opgewekt energie zelf. Maar ook woning 2 en 3 nemen geen energie af. Hierdoor kan woning 4 alle energie opnemen. De woning zal namelijk eerst 25 % opnemen en dan de input krijgen dat nog 25% beschikbaar is, en dan nog 25 % en dan nogmaals 25 % om zo de totale 100 % van de energie op te nemen (en te verbruiken).

Op deze wijze wordt elk kwartier de beschikbare energie bekeken en verdeeld.

  

Zijn er kosten bij energiedelen?

Ja. Netkosten moet je steeds betalen!

Mogelijks moet bij het opstellen van een overeenkomst derden aangesproken worden die kosten kunnen aanrekenen. 

Zelfverbruik blijft daarom nog steeds de voordeligste manier om je zonnepanelen optimaal te gebruiken.

  

Kan iedereen energiedelen?

Ja, maar er zijn wel bepaalde regels waar je rekening moet mee houden. Belangrijk is dat elke deelnemer in Vlaanderen woont, een digitale meter (of over een AMR-meter), individuele aansluiting op het Fluvius-net met een individuele meter en een contract voor elektriciteit bij een commerciële energieleverancier heeft.

Elke deelnemer moet bij de energieleverancier meetregime 3 activeren op de digitale meter.

Daarnaast zijn er ook specifieke eisen voor de energiegemeenschappen.

Lees meer over deze energiegemeenschappen op :

Energiegemeenschappen van burgers | Fluvius

Hernieuwbare energiegemeenschap (HEG) | Fluvius

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.