Alcohol, rook en drugsbeleid in jeugdverenigingen

Hoofdthemas

Waarom een alcohol, rook en drugbeleid ontwikkelen?

 • Middelen hebben een impact op het welzijn en de gezondheid van kinderen en jongeren.
 • Het gebruik van middelen is een realiteit bij jongeren.
 • Preventie heeft de grootste impact.

Zo ontwikkel je een beleid in 5 stappen:

STAP 1: Verzamel wat er al geweten is rond middelen

 • Welke afspraken zijn er al in de vereniging (uitgeschreven of uitgesproken)?
 • Welke activiteiten, vormingen of materialen zijn gekend bij de leden van de vereniging? 
 • In welke mate is middelengebruik aanwezig in jullie vereniging? 
 • Welke incidenten vonden al plaats in de vereniging?

Hulptool: Middelenbeleid Stap-1-drugscreener.pdf1 Mb(pdf)

STAP 2: Leg afspraken vast

 • Verzamel de afspraken uit stap 1.
 • Maak de nieuwe afspraken helder en zorg dat ze besproken zijn met iedereen.
 • Bespreek een aanpak om ze toe te passen.

Hulptool: Middelgebruik Stap-2-afsprakentabel.pdf921,2 Kb(pdf)

STAP 3: Schrijf een beleid uit

 • Zet alles op papier.
 • Zorg dat je visie rond middelengebruik helder is. Wat zijn de regels en de gevolgen als iemand ze overtreedt? 

Hulptool: Middelenbeleid Stap-3-schrijfwijzer.pdf1,3 Mb(pdf)

STAP 4: Informeer

 • Informeer alle leden van het beleid.
 • Zorg voor meerdere infomomenten, zodat het onder de aandacht blijft.

STAP 5: (Her)evalueer

 • Een beleid moet mee evalueren met de realiteit en de vereniging. Plan op regelmatige basis een controle van het beleid in en voorzie bijsturing wanneer nodig.

Wil je graag het beleid van de jeugdvereniging laten nalezen of wil je er even over overleggen? Dan kan je beroep doen op CGG Noord West Vlaanderen, team preventie TAD via preventieTAD@cgg.be 

De Stad voorziet gratis consult, adviesverlening, intervisie, vorming en coaching door het CGG. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.