Hoe vraag je een toelating aan?

Hoofdthemas

Dien je aanvraag online in via het EagleBE evenementenloket.

Het EagleBe evenementenloket vervangt de vroegere formulieren ‘aanvraag evenement’, ‘aanvraag parkeerverbod n.a.v. een evenement’ en ‘aanvraag straatanimatie’.

De aanvraagtermijn voor evenementen is afhankelijk van het type. De administratie heeft voldoende tijd nodig om jouw dossier te controleren op haalbaarheid en veiligheid. Aanvragen die de termijn niet respecteren kan je niet indienen en worden niet behandeld.

Je aanvraag wordt voor advies bezorgd aan alle diensten die betrokken zijn bij de organisatie van evenementen. Bij gunstig advies van de diverse interne en externe diensten, en na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, wordt de toelating aan je overgemaakt.

Vergeet niet om op voorhand een duidelijk inplantingsplan op te maken. Dit plan moet je toevoegen aan jouw aanvraag.

Heb je hulp nodig om jouw aanvraag in te dienen? Bel dienst Evenementen op 059 25 81 35 of stuur een mailtje naar evenementen@oostende.be .

Raadpleeg tips over EagleBe.

Bekijk de verordening gebruik van het openbaar domein.

Bekijk de verordening m.b.t. het organiseren van fuiven.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.