Honden

Hoofdthemas

Leiband

De hond loopt steeds aan de korte leiband, behalve op de hondenloopweiden en op het strand.
De Stad beschikt over negen hondenloopweiden waar de hond vrij kan rondlopen.

Strand + loopweiden

De hond mag vrij rondlopen op het strand in de daarvoor voorziene zones en perioden. Je moet echter steeds je hond in bedwang (kunnen) houden en ervoor zorgen dat de openbare orde niet wordt verstoord.

De toegang met honden op het strand is volledig vrij vanaf 1 oktober tot en met 31 maart. Honden blijven welkom op het strand in de maanden april, mei, juni en september vóór 10.00 uur en na 18.30 uur. Tijdens de maanden juli en augustus zijn honden ook toegelaten vóór 10.00 uur en na 20.00 uur.

Honden mogen vrij rondlopen op het strand behalve op deze locaties (hier moeten honden steeds aan de leiband):

  • het Sportstrand (zone vanaf de trap ten westen van strandhoofd 7 tot aan het kunstwerk ‘Hulde aan Léon Spilliaert (Vertigo) ten westen van het Beachhouse en ten oosten van strandhoofd 8.
  • in het gebied tussen de Westlaan (Raversijde) (strandhoofd 15bis) en de grens met de gemeente Middelkerke (tussen de strandhoofden 19 en 20) - dit is een natuurgebied.

Als eigenaar en/of begeleider van de hond moet je steeds de loslopende hond in bedwang kunnen houden. De openbare orde mag niet verstoord worden door de aanwezigheid van je hond. Hou dus rekening met andere strandbezoekers. Op die manier kan iedereen volop genieten van onze mooie kustlijn!

Hondenpoep

Stad Oostende levert heel wat inspanningen om onze straten vrij van hondenpoep te houden. Zo worden extra afvalkorven en hondenpoepbuizen geplaatst waarin je zakjes met hondenpoep kwijt
kan. Van hondeneigenaars wordt immers verwacht dat zij de hondenpoep van hun viervoeter opruimen met een zakje. Zo blijft onze stad aangenaam voor iedereen!

Vind je toch geen hondenpoepbuis in de buurt? Ruim dan de hondenpoep op met een hondenpoepzakje en neem het mee. Laat de hondenpoep in ieder geval nooit achter (ook niet op
het gras of op het strand)! Hondenpoepzakjes horen thuis in de afvalkorven, hondenpoepbuizen
of thuis bij je huisvuil. Gooi ze in ieder geval niet in de riolen. Als je hondenpoepzakjes in de riool gooit komen ze in de regenwaterriolering terecht en gaan ze rechtstreeks de zee in. Denk dus aan het milieu en de baders en gooi geen zakjes in de riool.

Dagelijks gaan de Lokale Politie en GAS-vaststellers op pad om inbreuken op de Stedelijke reglementering vast te stellen. Mensen die de regels aan hun laars lappen en de Stad bevuilen, riskeren een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) tot 250 euro.

Vergunning nodig?

Als je één tot vijf honden houdt, hebt u geen vergunning nodig. Als je vijf tot tien honden houdt, moet je dit melden bij de dienst Leefmilieu, Stadhuis, vierde verdieping, kantoor 408. Voor meer dan tien honden moet je een vergunning aanvragen. Je doet dat ook bij de dienst Leefmilieu.

Identificatie en registratie

Bij Koninklijk Besluit moeten alle honden geboren na 1 september 1998 én honden die van eigenaar veranderen, worden geïdentificeerd en geregistreerd. Je gaat daarvoor naar een erkende vereniging of dierenarts. Die zet een tatoeage of plant een microchip in bij je hond. Je krijgt dan een identificatiedocument van de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden (BVIRH).