Houden van dieren (verplichtingen en vergunning)

Hoofdthemas

Informeer je voor je aan een huisdier begint!

Dieren zoals honden en katten heb je voor minstens 10 jaar, zorg er dus voor dat je bereid bent zo lang voor het dier te zorgen. Daarnaast is het houden van een huisdier kostelijk, dus bekijk of je hiervoor de middelen hebt. Verdere informatie: Ben je écht klaar voor een huisdier? - Huisdierinfo-home

Algemene wetgeving

Als je een dier houdt, ben je verplicht om er goed voor te zorgen. Dat doe je door de voeding, huisvesting en verzorging te geven die voldoen aan de natuurlijke behoeften van het dier. Voorbeelden zijn:

  • dag- en nachtritme van het dier
  • contact met soortgenoten als het een groepsdier is.               

Ingrepen op gewervelde dieren zijn verboden als daarbij gevoelige lichaamsdelen beschadigd of verwijderd worden. Dit gaat ondermeer over ingrepen zoals inkorten van de oren of staart van honden.

Verdere informatie: Verboden ingrepen bij dieren | Vlaanderen.be

Zoogdieren

Zoogdieren die op de Positieve lijst zoogdieren - Huisdierinfo-home staan, mag je vrij houden.

Zoogdieren die niet op bovenstaande lijst staan, kan je toch houden als je een erkenning hiervoor krijgt. Deze kan je op volgend formulier aanvragen: Erkenningsaanvraag voor het houden van een zoogdier dat niet op de positieve lijst staat | Vlaanderen.be

Verplichtingen

  • katten: identificatie, registratie (chippen) en sterilisatie
  • honden: identificatie en registratie
  • paarden: identificatie en registratie

Reptielen

Alle reptielen die op de Welke reptielen mag je houden? - Huisdierinfo-home *positieve lijst* staan mag je vrij houden.

Reptielen die niet op bovenstaande lijst staan kan je houden indien je in het bezit bent van een erkenning, deze kan je hier aanvragen: Erkenningsaanvraag voor het houden van een reptiel dat niet op de positieve lijst staat | Vlaanderen.be

Vogels

Er bestaan momenteel geen lijst met welke vogels je mag houden.

Bepaalde exotische vogel soorten mag je niet houden gezien deze als invasieve exoot onze eigen biodiversiteit bedreigen.

Voor vogels beschermd door CITES, zoals ara’s en papagaaien, zijn er beperkingen waar je rekening mee moet houden.

Kippen hebben enkel een vergunning nodig vanaf 200 stuks. Verdere informatie over het houden van kippen: Kip - Huisdierinfo-home

Vissen

Er bestaat voor vissen geen lijst met welke soorten je mag houden, ook al zijn hier beperkingen.  

Bepaalde invasieve exotische vissoorten mag je niet houden gezien deze onze eigen biodiversiteit bedreigen. Hieronder vallen bijvoorbeeld, gestreepte koraalmeerval, amoergrondel, blauwbandgordel en zonnebaars.

Voor vissen beschermd door CITES,  zijn er beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden.                       

Amfibieën

Er bestaat voor amfibieën  geen lijst met welke soorten je mag houden, ook al zijn hier beperkingen. 

Bepaalde invasieve exotische amfibieën mag je niet houden gezien deze onze eigen biodiversiteit bedreigen. Daarnaast geld dat amfibieën  beschermd door CITES,  onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen.                   

Vergunningen

Een omgevingsvergunning is nodig voor het houden van bepaalde dieren of bij het houden van een bepaalde hoeveelheid dieren.

Voorbeelden:

  • 10 of meer volwassen honden houdt
  • 30 of meer reptielen en amfibieën houdt
  • minstens 1 volwassen amfibie, reptiel of ongewervelde houdt die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar kunnen zijn, zoals schorpioenen, zwarte weduwes en bepaalde pythons

Neem contact op voor verdere informatie!

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.