Housing First (residentiële begeleiding)

Hoofdthemas

Housing First

In samenwerking met het CAW Noord West-Vlaanderen worden 18 Housing First-trajecten begeleid.

Housing First zorgt voor huisvesting aan chronische daklozen op het grondgebied Oostende.

De wooncoaches zitten maandelijks samen op het multidisciplinair Dedicated Team (VAPH, MSOC, Straathoekwerk, CGGZ).