Hubert Labyt

Hubert Labyt werd geboren in Oostende in 1951. Hij is architect en kunstschilder. Hij heeft zijn opleiding gehad aan het Hoger Instituut voor Architectuur en Stedenbouw te Gent (1969-1974) en was vrij student bij architect Marcel Molleman te Oostende, die achteraf ook zijn stagemeester was.  In de architectuur van Hubert Labyt overheerst een mathematische compositie, waarbij de gulden snede niet weg te denken valt.  Het uitwendige van het gebouw is sober en respecteert de genius loci in de mate dat deze een valabel vertrekpunt biedt; het inwendige is rijk aan perspectieven met verwijzingen naar barok en art-nouveau qua ruimtelijke organisatie.

Labyt Hubert leerde de techniek van het aquarel tijdens zijn opleiding te Gent.  Als student architectuur diende hij wekelijks een reeks schetsen te maken van oude gebouwen al vlug werden dit schetsen van de belle-époquegevels te Oostende (in de jaren zeventig talrijker dan nu), na potloodschetsen volgenden tekeningen in Japanse rietpen en aquarellen, telkens met Oostende als thema, later ook reisaquarellen.

In de jaren negentig n.a.v. problemen met een notaris te Oostende ontstaan een reeks extreem satirische werken, die eerst als aquarel met beperkte afmetingen worden gemaakt en achteraf herwerkt als olieverfschilfderij op doek op groot formaat.  Vanaf 2000 wordt het satirische karakter gemilderd en volgen een reeks aquarellen, waarvan het thema niet meer in olieverfschilfderij wordt herbruikt.  Er wordt geaquarelleerd op grote vellen Fabrianopapier (100% katoen), een zeer kwaliteitsvol papier dat echter geen correcties toelaat.  Vanaf deze periode wordt er intens gewerkt aan het ontwikkelen van thema's, doch buiten gelegenheidswerk voor verenigingen (b.v. Rotary Club Oostende) wordt met geen enkel werk meer naar buiten gekomen.  Schilderen maken is één ding, ze verkopen is een ander aldus Labyt Hubert.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.