Huidige fase: publieke raadpleging en adviesvraag

Hoofdthemas

Over de startnota en procesnota 1 van het RUP ‘Signaalgebied Gouwelozekreek’ wordt een publieke raadpleging met een participatiemoment en een adviesronde georganiseerd. In deze fase is voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kan iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kan iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde plantopties in de startnota. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: via e-mail (ruimtelijkeplanning@oostende.be), door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad (Vindictivelaan 1, 8400 Oostende) of door langs te komen op het participatiemoment. 

Voor het RUP ‘Signaalgebied Gouwelozekreek’ vindt de publieke raadpleging plaats tussen 05/02/24 en 04/04/24 en wordt een participatiemoment georganiseerd op 14/03/24 om 18u30 in OC Schaperye (Steenovenstraat 86, 8400 Oostende). Na afloop van de 60 dagen wordt een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document zal raadpleegbaar zijn op de website van stad Oostende. 

Naast de startnota wordt ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.