Huidige fase: Opmaak voorontwerp-RUP en ontwerp effectenrapporten

Hoofdthemas

In de vierde fase van het RUP wordt het voorontwerp van het grafisch plan, de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt. Naast deze documenten wordt ook de procesnota 04 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld.

De start- en scopingfase werd doorlopen voor het volledige plangebied van de stad Oostende. Wegens de complexiteit van het RUP ‘bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’ werd gekozen om voor de rest van de procedure het plangebied op te delen in verschillende deelplannen. Momenteel wordt het voorontwerp opgemaakt voor de deelplannen Vuurtorenwijk en Westerkwartier.

In de toekomst worden voor de volgende wijken deelplannen opgemaakt: Mariakerke-Nieuwe Koers, Stene, Konterdam-Meiboom, Zandvoorde en Centrum-Hazegras. Na historische analyse van deze wijken en het detecteren van bouwkundige gehelen kunnen de deelplannen opgemaakt worden en kan de exacte begrenzing worden vastgelegd.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.