Huidige fase: Openbaar Onderzoek

Hoofdthemas

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustfront (herziening projectzone 1)’ bevindt zich momenteel in de fase ‘openbaar onderzoek’. Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, met het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota werden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 29 augustus 2022. Deze documenten zijn nu voorwerp van een openbaar onderzoek dat start op 15 september 2022 en eindigt op 13 november 2022.

Iedereen kan hierop opmerkingen formuleren ter attentie van de GECORO Oostende. De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal (via ruimtelijkeplanning@oostende.be) aan de gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening bezorgd. De opmerkingen en bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van die termijn in het gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.