Huidige fase: Openbaar onderzoek

Hoofdthemas

Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota voorlopig werden vastgesteld door de gemeenteraad op de zitting van 25 maart 2024. Deze documenten zijn nu voorwerp van een openbaar onderzoek dat start op 22 april 2024 en eindigt op 20 juni 2024. Alle documenten zijn raadpleegbaar op de website (www.oostende.be/rupplassendale) of op het stadhuis van de stad Oostende (Vindictivelaan 1, 8400 Oostende).

Je kan opmerkingen en/of bezwaren indienen tot en met 20/06/2024 door:

  • Een mail te sturen naar ruimtelijkeplanning@oostende.be ter attentie van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.
  • Een brief af te geven tegen ontvangstbewijs in het stadhuis van de stad Oostende (Vindictivelaan 1, 8400 Oostende), ter attentie van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, i.o. de dienst omgevingsbeleid.
  • Per post een brief te versturen geadresseerd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, i.o. de dienst omgevingsbeleid, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.