Huidige fase: opmaak scopingnota

Hoofdthemas

In de derde fase wordt de scopingnota van het RUP Signaalgebied Gouwelozekreek opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Tijdens de publieke raadpleging werd advies gevraagd aan het Team Omgevingseffecten (Externe Veiligheid) over het al dan niet opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Op 15 februari 2024 oordeelde het Team Omgevingseffecten (Externe Veiligheid) dat geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden.

De scopingnota wordt doorgestuurd naar het Team Omgevingseffecten (MER). Zij bepalen of de opmaak van een plan-MER al dan niet noodzakelijk is.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.