Huidige fase: Openbaar onderzoek

Hoofdthemas

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Vogelwijk bevindt zich momenteel in de fase ‘voorlopige vaststelling’. Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota voorlopig werden vastgesteld door de gemeenteraad op de zitting van 28 november 2022. Deze documenten zijn nu voorwerp van een openbaar onderzoek dat start op 9 december 2022 en eindigt op 6 februari 2023. 

Iedereen kan hierop opmerkingen formuleren ter attentie van de GECORO Oostende. Opmerkingen en bezwaren kan je indienen tot en met 06/02/2023. Dit kan op verschillende manieren:

  • Via mail naar ruimtelijkeplanning@oostende.be t.a.v. de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
  • Door een brief te versturen tegen ontvangstbewijs in het stadhuis van Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende t.a.v. de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, i.o. de dienst Omgevingsbeleid.
  • Per post versturen geadresseerd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, i.o. dienst Omgevingsbeleid, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.