Personen kunnen steeds de huisarts in vertrouwen nemen. Die kan luisteren en helpen om de situatie uit te klaren, en eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. De arts heeft beroepsgeheim. De huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.