Op deze pagina kan je het Huishoudelijk Reglement van De Speelpleinwerking terugvinden en downloaden. 

Download hier het Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement bevat spelregels, richtlijnen en afspraken. Heb je vragen? Contacteer de dienst Jeugd