Huis van het Kind Edith

Hoofdthemas

Welke diensten vind je in Huis van het Kind Edith ?

Het Huis van het Kind, Edith Cavellstraat 54-56, huisvest meerdere diensten die actief zijn op vlak van kinderen en gezinnen.


Gelijkvloers

Het Inloopteam De Viertorre (o.a. het Ruilhoekje)

T 059 59 20 06

Doelgroep: kansarme ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar + van 3 tot 6 jaar ingeval schoolproblemen en zwangere vrouwen

Werking: opvoedingsondersteuning, begeleiding, groepswerking, ruilhoekje,…

Toegankelijkheid: rechtstreeks toegankelijk en gratis

Consultatiebureau Kind en Gezin

T 078 15 01 00

Ontmoetingen: ma 9.30 – 12 uur

Zittingen consultatiebureau: op afspraak. Bel naar de Kind en Gezin lijn.

Doelgroep: gezinnen en alleenstaande ouders met jonge kinderen tot 3 jaar

Werking: in Oostende zijn er 3 consultatiebureaus, waar men preventieve gezondheidszorg organiseert, informatie biedt over kinderopvang en ondersteuning bij de opvoeding. De andere consultatiebureaus zijn gevestigd in de Dr. Colensstraat  en de Lijsterbeslaan.

Toegankelijkheid: het aanbod van de ontmoetingen is rechtstreeks toegankelijk. Het aanbod van het consultatiebureau is toegankelijk op afspraak. De dienstverlening is gratis.


Eerste verdieping

Regioteam Kind en Gezin

T 078 15 01 00

Doelgroep: aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen tot 3 jaar.

Werking: informeren en adviseren over gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, voeding en veiligheid van kinderen; opvolgen, detecteren en signaleren van risico's inzake gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen;preventieve gezondheidszorg met betrekking tot het jonge kind, in het bijzonder het promoten, toedienen en opvolgen van vaccinaties; ondersteunen van toekomstige ouders en gezinnen met specifieke behoeften.

Toegankelijkheid: rechtstreeks toegankelijk.

Kido

T 0494 51 42 65

Doelgroep: drugafhankelijke ouders met kinderen.

Werking: een team van drie medewerkers biedt een outreachende, geïntegreerde en intensieve begeleiding aan drugafhankelijke ouders en hun jonge kinderen. Het project staat open voor zowel cliënten als niet-cliënten van het MSOC.

Toegankelijkheid: de begeleiding wordt vergoed door de ziekteverzekering, cliënten betalen remgeld.


Tweede verdieping

Pleegzorg West - Vlaanderen

T 059 59 20 33

zitdagen ma di wo vr 9.30 – 12 uur

Doelgroep: 0 tot 18-jarigen en meerderjarige personen met een handicap

Werking: opvang van kinderen en personen met een handicap  in een pleeggezin

Toegankelijkheid: Pleegzorg West-Vlaanderen is niet rechtstreeks toegankelijk, enkel door aanmelding via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. Voor mensen met een handicap gebeurt de aanmelding via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Gezinsbond Oostende

T 059 59 20 37

Zitdag iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur

Doelgroep: gezinnen met kinderen

Werking: ondersteuning van de gezinnen via dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven en gezinspolitieke acties. Allerlei kortingen voor de cinema, rijlessen en culturele evenementen.

Kraamzorg Familiehulp

T 059 33 91 66

elke 1ste donderdag van de maand: 14.30 - 16.30 uur

Kraamzorg is een vorm van betaalbare thuiszorg tijdens de zwangerschap of kraamperiode. Ze helpen oa. bij de verzorging van baby en moeder, opvang van andere kinderen in het gezin, dagelijkse huishoudelijke taken en geven praktische tips voor de zorg van baby en moeder.

  • fit_origin_600_300_58834