Huis van het Kind Edith

Hoofdthemas

Welke diensten vind je in Huis van het Kind Edith ?

Het Huis van het Kind, Edith Cavellstraat 54-56, huisvest meerdere diensten die actief zijn op vlak van kinderen en gezinnen.


Gelijkvloers

Het Inloopteam De Viertorre (o.a. het Ruilhoekje)

T 059 59 20 06

Doelgroep: kansarme ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar + van 3 tot 6 jaar ingeval schoolproblemen en zwangere vrouwen

Werking: opvoedingsondersteuning, begeleiding, groepswerking, ruilhoekje,…

Toegankelijkheid: rechtstreeks toegankelijk en gratis

Consultatiebureau Kind en Gezin

T 078 15 01 00

Ontmoetingen: ma 9.30 – 12 uur

Zittingen consultatiebureau: op afspraak. Bel naar de Kind en Gezin lijn.

Doelgroep: gezinnen en alleenstaande ouders met jonge kinderen tot 3 jaar

Werking: in Oostende zijn er 3 consultatiebureaus, waar men preventieve gezondheidszorg organiseert, informatie biedt over kinderopvang en ondersteuning bij de opvoeding. De andere consultatiebureaus zijn gevestigd in de Dr. Colensstraat  en de Lijsterbeslaan.

Toegankelijkheid: het aanbod van de ontmoetingen is rechtstreeks toegankelijk. Het aanbod van het consultatiebureau is toegankelijk op afspraak. De dienstverlening is gratis.


Eerste verdieping

Regioteam Kind en Gezin

T 078 15 01 00

Doelgroep: aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen tot 3 jaar.

Werking: informeren en adviseren over gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, voeding en veiligheid van kinderen; opvolgen, detecteren en signaleren van risico's inzake gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen;preventieve gezondheidszorg met betrekking tot het jonge kind, in het bijzonder het promoten, toedienen en opvolgen van vaccinaties; ondersteunen van toekomstige ouders en gezinnen met specifieke behoeften.

Toegankelijkheid: rechtstreeks toegankelijk.

Kido

T 0494 51 42 65

Doelgroep: drugafhankelijke ouders met kinderen.

Werking: een team van drie medewerkers biedt een outreachende, geïntegreerde en intensieve begeleiding aan drugafhankelijke ouders en hun jonge kinderen. Het project staat open voor zowel cliënten als niet-cliënten van het MSOC.

Toegankelijkheid: de begeleiding wordt vergoed door de ziekteverzekering, cliënten betalen remgeld.


Tweede verdieping

Pleegzorg West-Vlaanderen

T 051 20 02 22

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of-gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Kraamzorg Familiehulp

T 059 33 91 66

elke 1ste donderdag van de maand: 14.30 - 16.30 uur

Kraamzorg is een vorm van betaalbare thuiszorg tijdens de zwangerschap of kraamperiode. Ze helpen oa. bij de verzorging van baby en moeder, opvang van andere kinderen in het gezin, dagelijkse huishoudelijke taken en geven praktische tips voor de zorg van baby en moeder.

  • fit_origin_600_300_58834
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.