Huiswerkklas en BoekBezoek zoeken vrijwilligers

Zoek jij nog een boeiende uitdaging? Ga als vrijwilliger aan de slag in de huiswerkklassen of bij BoekBezoek!

Onderwijsopbouwwerk wil de onderwijskansen van jonge kinderen verhogen. De dienst Onderwijs zet daarop in met onder meer de huiswerkklassen en BoekBezoek, een voorlees-aan-huis-project. Vrijwilligers zijn in die projecten een onmisbare schakel! Daarom wordt dringend gezocht naar extra helpende handen.

In de huiswerkklassen krijgen kinderen na schooltijd de mogelijkheid om hun huiswerk te maken in de beste omstandigheden. Het accent in de huiswerkklas ligt op het huiswerkproces. De ondersteuning is niet zozeer gericht op het eindresultaat, maar op aanmoediging, interesse tonen, gerichte vragen stellen, leren plannen, het aanzetten tot nadenken, enz. De kinderen werken zoveel mogelijk zelfstandig, aan aparte tafels, maar kunnen op hulp rekenen van enthousiaste vrijwilligers. We creëren een huiswerkvriendelijke omgeving waar tijd gemaakt wordt om te luisteren en te lachen.

Er worden in drie wijken in Oostende huiswerkklassen georganiseerd: de Vuurtorenwijk, het Westerkwartier en Stene. In totaal komen er een 40-tal kinderen op maandag, dinsdag én donderdag hun huiswerk maken en lessen leren. De huiswerkklas wordt uitgebouwd in samenwerking met de scholen, de ouders en sociale partners. Dat de huiswerkklassen de kansen van kinderen vergroot, kunnen onze partners enkel bevestigen.

BoekBezoek is een voorlees-aan-huis-project waarbij vrijwilligers een tiental keer voorlezen voor kinderen die de gewoonte van het voorlezen niet kennen. De jongens en meisjes luisteren in hun vertrouwde omgeving met plezier naar de verhalen. Deze laagdrempelige manier maakt lezen héél tof. De kinderen kijken in boeken, luisteren naar verhalen, praten over de mooie prenten, leren goocheltrucjes, zingen liedjes … en leren op deze manier heel wat bij over de wereld. Tezelfdertijd gaat ook hun Nederlands er op een speelse manier op vooruit.
Aan de ouders wordt gevraagd om aanwezig te zijn tijdens deze voorleesmomenten. Zo zien ze dat hun kinderen plezier beleven aan verhalen en boeken.
Ook voor dit project wordt er nauw samengewerkt met de scholen, de sociale partners en de bibliotheek.

Wens je meer informatie? Is vrijwilliger bij het onderwijsopbouwwerk misschien iets voor jou ? Neem contact op met Katrien Duthoy op 0498 92 91 47 of via katrien.duthoy@oostende.be.

Gepubliceerd op donderdag 5 september 2019 0.00 u.