Huurpremies

  • Huursubsidie: Je hebt recht op een huursubsidie als je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woning naar een geschikte woning. Ook wanneer je dakloos was en naar een geschikte woning verhuist of wanneer je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor heb je hier recht op.
  • Huurpremie: Je hebt hier recht op als je vier jaar bent ingeschreven in een sociale woningmaatschappij (GH, OH of woonwel) en aan de voorwaarden voldoet 
  • Premie eerste huur: Deze premie is bedoeld voor wie op het grondgebied van Oostende voor de eerste keer een woning huurt en aan de nodige voorwaarden voldoet 
  • Vermindering onroerende voorheffing: In bepaalde gevallen kunt u vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Niet alleen eigenaars maar ook huurders kunnen bepaalde verminderingen van de onroerende voorheffing genieten. Zie hier of je aan de voorwaarden voldoet. (link)
  • Huurgarantieverzekering EOG: wordt aangeboden aan verhuurders die op de private huurmarkt aan eenoudergezinnen willen verhuren.
    Met deze verzekering word je verzekerd tegen huurachterstal, huurschade en kan je genieten van rechtsbijstand.