Huwelijk

Hoofdthemas

Oostendenaars die willen trouwen, vinden op deze pagina alle info over huwen in Oostende.

Vóór een huwelijk voltrokken kan worden, moet het koppel eerst een huwelijksaangifte doen en dit minstens 15 dagen vóór de dag van het huwelijk en ten vroegste 6 maanden voor de huwelijksdatum.

Huwelijkslocaties

In Oostende kan u ervoor kiezen om in het Stadhuis te trouwen, maar op bepaalde dagen kan u ook kiezen voor onze buitenlocaties:

 • met zicht op zee vanaf de feeërieke Venetiaanse Gaanderijen (2021: 5/6, 3/7, 28/8, 11/09)
 • tussen het groen in de kiosk in het Leopoldpark (2021: 19/6, 10/07, 21/08, 25/09)

Trouwen op deze locaties is mogelijk vanaf 1 juni 2021 en kan op bepaalde zaterdagen tijdens de periode van mei tot en met september en onder voorbehoud van beschikbaarheid en weersomstandigheden. Administratieve huwelijken vinden dagelijks plaats op weekdagen in het Stadhuis.

Daarnaast kan u ook trouwen aan het Stadhuis met zicht op de Mercator (2021: 12/06, 26/6, 17/07, 24/07, 31/07, 7/08, 14/08, 4/09, 18/09).

Huwen in Oostende - enkele nuttige tips i.v.m. de huwelijksplechtigheid

 • als u met uw auto of met een taxi naar het Stadhuis komt, parkeert u die het best voor de hoofdingang (tegenover de Mercator);
 • fotograferen en filmen zijn zonder beperking toegestaan in de Alice Freyzaal (= de trouwzaal) en op de buitenlocaties;
 • als u niet voor de kerk trouwt, kunt u vragen om elkaar de ringen aan te reiken in het Stadhuis.

Huwelijkscontract

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen Justitie (B.S. van 1 maart 2013) worden sinds 1 september 2015 de huwelijksovereenkomsten en de notariële overeenkomsten bij wettelijke samenwoningen, uitsluitend geregistreerd in het centraal huwelijksovereenkomstenregister. Deze registratie gebeurt door de notaris.

Deze overeenkomsten worden bijgevolg niet langer geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Over het huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet u de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in
  • de laatste woonplaats van u of uw partner

  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

  • de geboorteplaats van u of uw partner

 • Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.