Iedereen mee - subsidiereglement innovatieve onderwijsprojecten

Sinds 1 januari 2021 is het reglement IEDEREEN MEE van kracht.

Het reglement IEDEREEN MEE is een directe concretisering van actie 33 uit het Armoedebeleidsplan, een actieplan waarmee Stad Oostende de oorzaken van armoede structureel wil aanpakken.

Met dit reglement wil het stadsbestuur van Oostende nieuwe projectideeën om gelijke onderwijskansen in het onderwijs te bevorderen, stimuleren en ondersteunen.

Specifieke aandacht gaat naar acties op het vlak van:

 • participeren aan het kleuteronderwijs
 • bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom
 • verzachten van de overgangen in de schoolloopbaan
 • bevorderen van (school)taalvaardigheid
 • uitwerken van een kosten beheersend beleid ten aanzien van ouders
 • bevorderen van digitale (school)vaardigheden van leerlingen/ouders

Voor wie

Organisaties, verenigingen en instellingen, dus ook scholen, die een werking hebben in Oostende en die acties ontplooien om gelijke onderwijskansen te bevorderen in het onderwijs.

Soort ondersteuning

De ondersteuning kan:

 1. een financiële ondersteuning zijn om een van te voren gedefinieerde werking en/of gedefinieerd product op te leveren.
 2. procesbegeleiding/coaching zijn. Het betreft een traject dat aangeboden wordt door één of meerdere organisaties, verenigingen, instellingen waarmee de Stad Oostende samenwerkt. De procesbegeleiding/coaching is exclusief voorbehouden voor de Oostendse scholen van het basis- en secundair onderwijs.
 3. een combinatie van financiële ondersteuning én procesbegeleiding/coaching zijn.

De ondersteuning is éénmalig en kan niet worden verlengd.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor financiële ondersteuning van projecten en/of financiële ondersteuning voor procesbegeleiding/coaching is afhankelijk van de beschikbare budgetten en het aantal begunstigden en wordt door het College van Burgemeester en Schepenen bepaald in toepassing van het reglement.

Wanneer indienen

Jaarlijks tegen uiterlijk 1 april 2022, 23.59 uur via iedereenmee@oostende.be. Het project kan ten vroegste op 1 september 2022 en moet vóór uiterlijk 1 januari 2023 van het daaropvolgende kalenderjaar starten.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangewend voor:

 • werkingskosten
 • personeelskosten

De subsidie kan niet worden aangewend voor:

 • investeringskosten (meubilair, gebouwen, computers, tablets,...)
 • projecten met winstoogmerk of projecten die vallen binnen de reguliere werking van de school/organisatie/vereniging/instelling

Reglement en aanvraagformulier

Reglement144,7 Kb(pdf)

Intentie- of engagementsverklaring2,6 Mb(docx)

Formulier vereniging zonder rechtspersoonlijkheid1,8 Mb(docx)

Aanvraagdossier77,7 Kb(docx)

Meer info over het opzet en de procedure via de website van Stad Oostende: www.oostende.be/iedereen-mee. Je kan er ook lezen welke projecten goedgekeurd werden voor het schooljaar 2021-2022.

Via het voortraject

Het voortraject is een uitwissel- of feedbackmoment over jouw projectidee.

 • Wil je aftoetsen of jouw projectidee binnen het reglement past?
 • Krijg je graag wat tips om jouw projectdossier te versterken?
 • Ben je nog op zoek naar partners?

Stel nu al je vraag via iedereenmee@oostende.be. Feedback kan tot en met 7 maart 2022.

Meer informatie

Neem contact op met:

 • Laura Vanslembrouck, hoofd van dienst 

laura.vanslembrouck@oostende.be, 059 25 89 50.

 • Geert Saelens, onderwijsregisseur,

geert.saelens@oostende.be, 059 25 89 51.

Goedgekeurde projecten schooljaar 2021-2022

Hier kan je lezen welke projecten goedgekeurd werden voor het schooljaar 2021-2022. 

Stavingsdossier indienen

Om dit formulier in te vullen, moet je je eerst aanmelden. Heb je dit nog niet gedaan? Kies dan voor registreren. 

Eens je bent ingelogd kan je oude formulieren steeds consulteren en kan je ook kiezen voor tussentijds opslaan. Zo kan je formulieren  op een later moment verder invullen.

Dien hier je stavingsdossier in voor het schooljaar 2021-2022.