'Iedereen mee' ondersteunt innovatieve onderwijsprojecten

Goed onderwijs voor iedereen is een basisrecht. Stad Oostende zet zich daarom op verschillende manieren in om het onderwijs te ondersteunen. Met het project 'iedereen mee' investeert de Stad in de slaagkansen van leerlingen. In het schooljaar 2023-2024 werden daarmee drie projecten gerealiseerd.

Onder de noemer ‘Iedereen mee’ kent Stad Oostende sinds 2021 elk jaar een bedrag van dertigduizend euro toe aan scholen, verenigingen en organisaties om vernieuwende onderwijsprojecten op te richten. Daarmee wil de Stad de slaagkansen van kinderen en jongeren verhogen.

In 2023 kregen drie projecten groen licht van een externe jury. Daarbij is er specifieke aandacht voor projecten die deelname aan het kleuterwijs stimuleren of ervoor zorgen dat meer leerlingen afstuderen met een diploma. Ook een focus op taalvaardigheid en digitale vaardigheden is een pluspunt. Verder hebben projecten die de overgangen in de schoolloopbaan verzachten en de kosten voor ouders helpen te beperken een streepje voor.

Project Klim-op

Inloopteam ‘De Viertorre’ werkte het project Klim-op uit voor kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar. Daarbij komen ouders twee keer per week spelen met hun kinderen. Tijdens dat spelen wordt niet alleen ingezet op het betrekken van kwetsbare ouders, maar ook op de ontwikkeling van de kinderen. Zo willen ze de juiste begeleiding voorzien en ze een zo goed mogelijke start in het kleuteronderwijs bezorgen. Het project bereikte tot nu toe zestien gezinnen, waarvan twee kinderen al in een kleuterklas startten en er drie succesvol werden aangemeld in de kinderopvang.

Project ACT!

Met het project ACT!, ondersteunt Centrum Leren en Werken VTI leerlingen in de aanloopfase naar duaal leren. Daarin staan de pijlers Attitudes, Communicatie en Omgaan met tijd centraal. Van de dertig leerlingen die bij aanvang het traject doorliepen, stroomde 80% intussen succesvol door naar een stageplaats of werkplek.

Project KLAS-se

 Het derde project KLAS-se helpt leerkrachten omgaan met moeilijke situaties in de klas. Het project reikt tools aan zoals gesprekstechnieken, om leerkrachten beter en sneller te laten handelen. KLAS-se is een samenwerking tussen de scholen Sint-Jozef, Ensorinstituut en Groep INTRO, Arktos en Profo. Het project startte recent dus het is nog even afwachten op de resultaten.

Gepubliceerd op woensdag 3 april 2024 12.15 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.