Inburgeraars krijgen certificaat na geslaagd project 'sterkNETwerk’

Onder de noemer ‘sterkNETwerk’ hebben verschillende inburgeraars de afgelopen maanden ervaring opgedaan bij diverse organisaties in stad Oostende. Vandaag kregen ze tijdens een slotmoment hun certificaat overhandigd.

Op vraag van de Vlaamse Overheid nam Stad Oostende deel aan het proefproject rond vrijwilligerswerk voor nieuwkomers. Onder de noemer ‘sterkNETwerk’ heeft de Stad er twee mooie projectjaren opzitten.

Proeftuin met tal van partners

Het project vormde een onderdeel van de 'Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' in het kader van de uitbouw van de vierde pijler voor inburgering van de Vlaamse Overheid.

Vanaf 2023 zullen inburgeraars in Vlaanderen naast lessen Nederlands, Maatschappelijke Oriëntatie en begeleiding naar werk of opleiding, ook een bijkomend traject van een veertigtal uren op maat aangeboden ‘vrijwilligerswerk’ krijgen om hun sociaal netwerk te versterken.

Met ‘sterkNETwerk’, werkte de Stad samen met diverse lokale partners zoals FMDO, het Economisch Huis Oostende, Refu Interim, Samen DiVers, De Klisse, SAAMO West-Vlaanderen, De Antenne en diverse stedelijke diensten.

Stad Oostende leidt al enkele jaren nieuwkomers naar vrijwilligerswerk aangezien dit een sterke hefboom kan zijn naar hun integratie in onze stad. Dat vrijwilligerswerk nu een vast onderdeel wordt in het inburgerinstraject kan alleen maar toegejuicht worden. Stad Oostende zal hiervoor de komende jaren goed samenwerken met het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse Overheid.

Certificaat

De deelnemers aan het project ‘sterkNETwerk' hebben zich een veertigtal uren ingezet bij verschillende trajecten en activiteiten in Oostende om hun sociale participatie te verhogen en hun Nederlands te oefenen buiten de klas.

Stad Oostende waardeert de inspanningen van alle deelnemers en samenwerkende partners en bedankte hen hiervoor tijdens een officieel slotmoment. De inburgeraars kregen ook een certificaat overhandigd.

Gepubliceerd op woensdag 6 juli 2022 14.30 u.