Inburgering

Info over inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering is de centrale speler in Vlaanderen die bevoegd is voor de inburgering en integratie van anderstalige nieuwkomers. 

Sommige nieuwkomers in België zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Sommige nieuwkomers mogen dit vrijwillig starten. Neem contact op met het contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering met vragen of om te starten.

Het inburgeringstraject bestaat uit:

  • Maatschappelijke oriëntatie: In deze cursus leren inburgeraars over werken, wonen, onderwijs, gezondheid en nog veel meer. De inburgeraars krijgen ook info over waarden, normen, rechten en plichten. De leerkracht helpt hen op weg, zodat ze zelf het antwoord op al hun vragen leren vinden.
  • Nederlands leren: Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft zelf geen les, maar zoekt samen met de anderstalige naar de cursus en de school die het best bij de persoon past. De anderstalige kan ook een taaltest Nederlands doe bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Bij een geslaagd examen krijgt de anderstalige een bewijs. Informatie over Nederlands leren in een school en oefenen buiten de school in Oostende kan je op deze webpagina terugvinden.
  • Traject naar werk: Inburgeraars tussen 18 en 65 jaar die geen werk hebben of niet bezig zijn met een opleiding, worden doorverwezen naar VDAB (of Actiris in Brussel). Zij gaan samen met de inburgeraar op zoek naar een job. 
  • Participatie- en netwerktraject: De inburgeraar kiest één of meerdere initiatieven om zijn/haar sociaal netwerk te versterken en Nederlands te oefenen. Dit traject duurt minimaal 40 uur. Het kan gaan over bv. deelname aan sportactiviteiten of culturele activiteiten, praattafels of doe-activiteiten, een buddyproject, een stage bij een organisatie of bedrijf, vrijwilligerswerk of een alternatief.  Activiteiten waar inburgeraars kunnen aan deelnemen in hun vrije tijd kan je vinden in de brochure taaloefenkansen Nederlands  en op de website ikdoemee.be. Organisaties in Oostende worden sterk aangeraden hun vrijetijdsaanbod en vrijwilligerswerk op deze website te plaatsen.

Een trajectbegeleider ondersteunt de inburgeraar tijdens het volledige traject. Als de inburgeraars de doelen van alle trajectonderdelen behalen, krijgen ze een inburgeringsattest

Waar is het Agentschap Integratie en Inburgering in Oostende?

Contactpunt Oostende

Adres: Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende

Telefoonnummer: 02 701 78 50

E-mail: oostende@integratie-inburgering.be

Website: http://www.integratie-inburgering.be/contactpunt-oostende

Maak een afspraak via telefoon, via het online afsprakenformulier of via e-mail. Je kan ook naar het onthaal komen om een afspraak te maken. 

Vragen voor het lokaal bestuur van Oostende?

Dienst Onderwijs en Maatschappij

Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

T 059 25 89 51 - onderwijsenmaatschappij@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.