Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een beperking

Hoofdthemas

Personen met een beperking die in Oostende wonen, kunnen een jaarlijkse toelage krijgen voor hun individueel vervoer. De premie geldt voor het vervoer met een taxi die een vergunning kreeg van de Stad, een ziekenwagen (niet voor opname in een ziekenhuis, wel voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter) of een specifiek voertuig dat in staat is om een rolwagen te vervoeren.

Hoe kom je in aanmerking?

  • Je bent minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende ingeschreven;
  • Je geniet het voorkeurstarief (verhoogde tegemoetkoming of WIGW-statuut).
  • Je bezit een erkend attest waaruit blijkt dat je getroffen bent door een beperking van minstens 9 punten (of 66%) en/of een attest bezit met ten minste 2 punten vermindering van de zelfredzaamheid inzake het criterium “verplaatsingsmogelijkheden”;
  • Je bezorgt ons een medisch attest waaruit blijkt dat je je niet op eigen krachten met het openbaar vervoer kan verplaatsen.

Uitzonderingsmaatregel:

Personen die nog niet over één van de benodigde attesten beschikken, maar wel aan de andere voorwaarden voldoen, kunnen een legitimatiekaart ontvangen. Om recht te hebben op de toelage, moet je dan wel ten laatste op 31 januari 2022 een geldig attest kunnen voorleggen.


De toelage kan digitaal:

Individueel vervoer van personen met een beperking: aanvraag legitimatiekaart

De aanvraag kan ook via het AWW loket op de OCMW Campus (Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende). Je kan hiervoor een afspraak maken via 059 59 10 06.

De aanvraag mag ook schriftelijk: AWW, Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende.

Meer info: loket.aww@oostende.be


Opgelet:

Hou er rekening mee dat de aanvraag tijdig moet worden ingediend en volledig moet zijn!

  • Een aanvraag vóór 31 januari geeft recht op een legitimatiekaart die recht geeft op een terugbetaling van 75 euro het volgende jaar; of vóór 01 juni van het lopende jaar voor een legitimatiekaart van 37,50 euro.
  • Neem je een taxi, dan mag je uitsluitend gebruik maken van de legitimatiekaart.
  • Maak je gebruik van een ambulance of een ander specifiek voertuig dat in staat is om een rolwagen te vervoeren, dan leg je ons de originele factuur na betaling voor als vervoerbewijs.
  • De legitimatiekaart moet, vergezeld van de vervoerbewijzen, uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar bij het loket AWW ingediend of opgestuurd worden.

Vergeet ook niet elk jaar de aanvraag te vernieuwen.